دانشمندان از وجود سیاره ای مشابه زمین در منظومه شمسی خبر دادند

ستاره شناسان ژاپنی می گویند سیاه ای. مشابه سیاره زمین در منظومه شمسی قراردارد که نسبت به سیاره نهم نزدیکتر است. به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان از مدت ها پیش مدعی هستند در منظومه شمسی جهان دیگری نیز وجود دارد و نام آن را سیاره نهم گذارده اند‌. اما اکنون ستاره […]

ستاره شناسان ژاپنی می گویند سیاه ای. مشابه سیاره زمین در منظومه شمسی قراردارد که نسبت به سیاره نهم نزدیکتر است.

به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان از مدت ها پیش مدعی هستند در منظومه شمسی جهان دیگری نیز وجود دارد و نام آن را سیاره نهم گذارده اند‌. اما اکنون ستاره شناسان ژاپنی می گویند احتمالا در این منظومه سیاره ای مشابه زمین وجود دارد و از سیاره نهم نیز به ما نزدیک تر است.

به گفته آنها سیاره جدید در کمربند کویپر قرار داشته و احتمالا ۵۰۰ واحد نجومی نیز از خورشید فاصله دارد.‌ همچنین اندازه آن سه برابر اندازه زمین است.

در مقاله ای که توسط این دانشمندان منتشر شده آمده است دمای این سیاره احتمالا بسیار پائین بوده و نمی تواند میزبان حیات باشد. احتمال دارد این جرم سیاره ای در بین اجرام اولیه منظومه شمسی قرار داشته و همچنان در این کمربند قرار دارد.

دانشمندان پیش از این دریافتند در کمربند کویپر میلیون ها جرم یخی مانند اجرام فرانپتونی وجود دارد. وجود مدار مربوط به این اجرام نشان می دهد در همان اطراف یک سیاره کشف نشده وجود دارد. اجرام فرانپتونی باقی مانده زمان تشکیل منظومه شمسی بوده و ماهیت آنها بیشتر سنگ، کربن آمورف و یخ است. این تیم تحقیقاتی می گوید: اجرام شناسایی شده دارای مدارهای عجیب هستند. این مدارها نشان می دهد احتمالا گرانش جرمی بزرگتر روی آن تاثیر گذاشته و آنها را از حیث گرانشی تغییر داده است.