دانشمندان توانستند مرکز گرانش منظومه شمسی را پیدا کنند

دانشمندان دانشگاه بندربیلت با استفاده از داده های رصدخانه امواج گرانشی نانو هرتز در آمریکای شمالی موفق شدند تا مرکز گرانش منظومه شمسی را کشف کنند. در این پژوهش برای کشف مرکز گرانش منظومه شمسی از اندازه گیری امواج گرانشی استفاده شده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، سیاهچاله ها منطقه‌ای در فضا هستند […]

دانشمندان دانشگاه بندربیلت با استفاده از داده های رصدخانه امواج گرانشی نانو هرتز در آمریکای شمالی موفق شدند تا مرکز گرانش منظومه شمسی را کشف کنند. در این پژوهش برای کشف مرکز گرانش منظومه شمسی از اندازه گیری امواج گرانشی استفاده شده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، سیاهچاله ها منطقه‌ای در فضا هستند که جاذبه بسیار قوی دارند و حتی می توانند نظرات و تابش‌های الکترومغناطیسی را جذب کنند. بر طبق قانون نسبیت هر جرم حتی کوچک می تواند در فضازمان تغییر ایجاد کند تا سیاه چاله ایجاد شود. در همین راستا اخترشناسان تلاش کردند تا سیاه چاله های کشف شده و بسیار بزرگتر از خورشید را شناسایی کنند. این اخترشناسان توانستند میزان ورود ضربان های منظم و امواج رادیویی از تپ اخترها را شناسایی و درک کنند. استیون تیلور، استادیار فیزیک و نجوم میگوید: تب اخترها در کهکشان راه شیری کمک می کنند تا بتوانیم مرکز سنگینی سراسری منظومه‌شمسی را درک کنیم. داده های ۱۵ ساله در مورد تپ اخترها نشان می دهد که میزان ورودی تب اختر ها تاثیر زیادی بر امواج گرانشی کهکشان خواهد داشت.

مرکز سنگینی سراسری یا مرکز گرانیگاه دو جرم شراطی محسوب می‌شود که دو جرم در حال چرخش به دور یکدیگر باشند. این مفهوم بیشتر در اخترشناسی و اختر فیزیک کاربرد دارد. مرکز سنگینی سراسری در منظومه شمسی نیز به مرکزی اطلاق می شود که در آن اجرام تمام سیارات قمر ها و سیارک ها به تعادل می رسند. بسیاری تصور می‌کنند که این مرکز همان خورشید است. اما این مرکز مکانی است که به سطح خورشید نزدیکتر است. علت این درک ناقص نیز مربوط به دلیل جرم مشتری و اطلاعات کم در مورد مدار آن است.

پیش از این دانشمندان برای تشخیص مرکز گرانش منظومه شمسی از داده های رصدخانه امواج گرانشی نانو هرز در آمریکای شمالی استفاده می کردند که بعدها متوجه شدند این نتایج متناقض است و با مدل های منظومه شمسی سازگاری ندارد. به این ترتیب دانشمندان تصمیم گرفتند تا علاوه بر بررسی امواج گرانشی، مرکز گرانش منظومه شمسی را نیز پیدا کنند. آنها پس از مطالعه دریافتند که این مرکز در فاصله ۱۰۰ متری از خورشید قرار دارد. در این تحقیق بررسی تپ اخترهای پراکنده و پیدا کردن امواج گرانشی توانسته است درک انواع مختلف سیاه چاله ها در جهان را افزایش دهد.