نشانه هایی که از نزدیک شدن انقراض جمعی خبر می‌دهند

پیش از این و هنگام انقراض تاریخ زمین تعداد میکروب ها و جلبک ها به طرز خطرناکی زیاد شد و این پدیده نیز هم اکنون دوباره در حال افزایش است. افزایش میزان باکتری و جلبک سواحل و دریاچه های آب شیرین از نزدیک شدن نشانه‌های مربوط به آغاز فاجعه اکولوژیکی حکایت دارد. این فاجعه که […]

پیش از این و هنگام انقراض تاریخ زمین تعداد میکروب ها و جلبک ها به طرز خطرناکی زیاد شد و این پدیده نیز هم اکنون دوباره در حال افزایش است.

افزایش میزان باکتری و جلبک سواحل و دریاچه های آب شیرین از نزدیک شدن نشانه‌های مربوط به آغاز فاجعه اکولوژیکی حکایت دارد. این فاجعه که نتیجه فعالیت های انسانی است تنها می‌تواند به رویداد انقراض تاریخ زمین شبیه باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، زمان مرگ زمین در تاریخ انقراض خود یعنی ۲۵۱ میلیون سال پیش ۹۰ درصد از گونه های خود را از دست داد. به طوری که از آن به مرگ بزرگ یا نابودی حیات در تاریخ زمین یاد می کنند. تحقیقات اخیری که توسط کریس مایز متخصص دیرین شناسی گیاهی انجام شد نشان می دهد اکنون زمین مجدداً در حال آشکار کردن این نشانه های دلهره آور است. طبق این تحقیقات تعداد باکتری و جلبک شبیه به زمان مرگ بزرگ است. این شکوفایی سمی در نتیجه فعالیت های انسانی متنند انتشار گازهای گلخانه‌ای و تخریب جنگل ها انجام گرفته است.

پژوهشگران در مطالعه خود از شکوفایی مکرر این همبستگی به همراه رویدادهای انقراض، نشانه های نگران کننده ای را در آینده سیستم زیست محیطی پیش بینی می کنند. به طوری که اکنون احتمالاً در میانه انقراض دسته جمعی دیگر در نتیجه فعالیت‌های انسانی هستیم.

افزایش میکروبی در نهایت با از بین بردن زیستگاه های آب شیرین باعث مزگ گونه های دیگر شده و به همین ترتیب انقراض را افزایش می‌دهد. به طوری که حتی احیای این اکوسیستم نیز ممکن است میلیون‌ها سال زمان ببرد.

پیشنهاد ویژه : سرور HP
پیشنهاد ویژه : تعمیر کامپیوتر تهران
پیشنهاد ویژه : ترجمه رسمی آلمانی

پیشنهاد ویژه

تبلیغ در گوگل

پیشنهاد ویژه

خرید بلیط هواپیما فلای تودی

پیشنهاد ویژه

لیست کامل و نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال