انزوای اجتماعی با کاهش اندازه مغز در سالمندان در ارتباط است

مطالعات اخیر دانشمندان نشان می دهد بین قرارگیری در انزوای اجتماعی و کوچک شدن مغز ارتباطی وجود دارد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تحقیقات اخیر می گوید انزوای اجتماعی روی بخشی از مغز که می تواند در بروز بیماری زوال عقل نقش دارد.به گفته محققان مغز افراد دارای انزوای اجتماعی نسبت به […]

مطالعات اخیر دانشمندان نشان می دهد بین قرارگیری در انزوای اجتماعی و کوچک شدن مغز ارتباطی وجود دارد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تحقیقات اخیر می گوید انزوای اجتماعی روی بخشی از مغز که می تواند در بروز بیماری زوال عقل نقش دارد.به گفته محققان مغز افراد دارای انزوای اجتماعی نسبت به افرادی که در محیط های با تعامل اجتماعی بیشتر هستند کوچکتر است.

محققان در دانشگاه کیوتو ژاپن مطالعه خود را روی ۸۸۹۶ نفر بررسی کردند. این افراد با میانگین سنی ۷۳ سال دارای روابط عمومی اندک بودند. همچنین مشخص شد این افراد نسبت به دیگر افراد دارای روابط اجتماعی بیشتر دارای مغز کوچکتر هستند.

محققان برای بررسی روابط اجتماعی آنها تنها یک سوال از این افراد پرسیدند. چقدر با افراد و خویشاوندانی که با آنها زندگی نمیکنید معاشرت دارید.این ارتباط علاوه بر ارتباط حضوی حتی مکالمات تلفنی را هم شامل میشود. پاسخ افراد به این سوال متفاوت بود.

در این بررسی مشخص شد حجم کلی مغز شامل بخش های مختلف پر افراد دارای روابط اجتماعی کمتر ، حدود ۶۷.۳ درصد و در افراد دارای روابط اجتماعی بالا ۶۷.۸ درصد بوده است. این کاهش حجم در قسمت های هیوکامپ و آمیگدال که به حافظه و زوال عقل مربوط میشود نیز مشاهده شد. البته عوامل دیگری مانند سن ، دخانیات و ورزش نیز تاثیر زیادی روی حجم مغز دارند.