برخورد سیارک‌ها با زمین عامل اصلی انقراض دایناسورها شناخته شد

محققان در تحقیقات خود به نتایج جالبی در مورد علت انقراض دایناسورها در زمین رسیدند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که انقراض دایناسورها توسط برخورد سیارک ها با زمین اتفاق افتاده است و آن ها از فوران آتشفشان ها منقرض نشدند. به گزارش سرویس اخبار و فناوری تکنا، پیش از این دو فرضیه […]

محققان در تحقیقات خود به نتایج جالبی در مورد علت انقراض دایناسورها در زمین رسیدند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که انقراض دایناسورها توسط برخورد سیارک ها با زمین اتفاق افتاده است و آن ها از فوران آتشفشان ها منقرض نشدند.

به گزارش سرویس اخبار و فناوری تکنا، پیش از این دو فرضیه به عنوان عامل اصلی انقراض دایناسورها مطرح بوده است. اولین فرضیه می گوید انقراض این جانداران در اثر برخورد سیارک با زمین در سواحل مکزیک در حدود ۶۶ میلیون سال پیش اتفاق افتاده است. در فرضیه دوم نیز علت انقراض آنها فوران‌های آتشفشانی بزرگ عنوان شده که تقریباً ۷۵ درصد از حیات را در کره زمین از بین برده است.

تحقیقات جدید که توسط محققان از کالج امپریال لندن انجام گرفته است نشان می‌دهد که تنها فرضیه اول یعنی برخورد سیارک ها به زمین می تواند عامل اصلی انقراض دایناسورها باشد. دکتر الساندرو چیارنزا، محقق این مطالعات می گوید: برخورد سیارک ها به زمین باعث ایجاد زمستان های طولانی و چند ساله شده است که محیط زندگی دایناسورها را از بین برده است. از طرفی در تحقیقات مشخص شده است که فوران های شدید آتشفشانی آنقدر قوی نبوده است که بتواند در اکوسیستمهای مربوط به این جانوران خللی ایجاد کند.

در این تحقیق برای کشف علت اصلی از نشانگرهای اقلیمی زمین شناختی و همچنین مدل سازی ریاضی استفاده شده است و در نهایت تنها برخورد سیارک به زمین به عنوان عامل اصلی از بین برنده زیستگاه های احتمالی این جانداران در نظر گرفته شده است. همچنین در این مطالعات آمده است که فوران های آتشفشانی در آن زمان توانسته اثرات برخورد سیارک ها را کاهش داده و در واقع این فوران آتشفشانی با گرم کردن‌زمین باعث احیای زیستگاه های نابود شده پس از زمستان حاصل از برخورد سیارک شده اند.