ابزار DetectGTP استنفورد در شناسایی مقاله های نوشته شده با هوش مصنوعی کمک می کند

کاربرد ابزار هوش مصنوعی ChatGTP در انجام کارهای مختلف رو به افزایش است. یکی از مهمترین قابلیت آن نوشتن مقالات دانشگاهی است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی استادان دانشگاه استنفورد برای تشخیص این مقالات ابزار جدیدی توسعه داده اند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ابزار جدید DetectGTP می تواند […]

کاربرد ابزار هوش مصنوعی ChatGTP در انجام کارهای مختلف رو به افزایش است. یکی از مهمترین قابلیت آن نوشتن مقالات دانشگاهی است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی استادان دانشگاه استنفورد برای تشخیص این مقالات ابزار جدیدی توسعه داده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ابزار جدید DetectGTP می تواند در تشخیص مقالات غیرمجاز کمک کند. این ابزار توسط محققان دانشگاه استنفورد توسعه یافته است. در واقع اولین ابزار شناخته شده برای مقابله با ChatGPT محسوب میشود.

در حال حاضر استفاده از مدل های زبانی بزرگ بسیار رایج است. ابزار جدید نیز می تواند با توجه به تمرکز بر نواحی خاص از منحنی تابع احتمالی لگاریتمی کار می کند. بنابراین با این روش می توان تشخیص داد که متن موردنظر با هوش مصنوعی تولید شده است یا خیر. در متون تولید شده با هوش مصنوعی در نقاط منفی منحنی قرار می‌گیرد در حالی که در متونی که انسان تولید می کند در ناحیه مثبت منحنی جای می گیرد.

در متد Zero-Shot که توسط محققان دانشگاه استنفورد بکار گرفته شده است بدون داشتن هیچ گونه اطلاعاتی می توان متون را شناسایی کرد. آزمایش انجام گرفته روی اخبار تولید شده با ChatGPT نیز عملکرد این ابزار را نشان داد که باعث شگفتی همگان شد‌.