این باغچه هوشمند و خودران قادر است با حرکت کردن بهترین نقطه را برای استقرار پیدا کند

اگر از کمبود خلاقیت به منظور زنده نگه داشتن گیاهان خود رنج می‌برید (!)، این ایده با معماری جالب ممکن است به کمک شما بیاید. این باغچه هوشمند که Hortum Machina B نام دارد در واقع یک گوی کروی است که از انرژی الکتریکی استفاده کرده و قادر است محیط اطراف خود را تشخیص دهد. به […]

اگر از کمبود خلاقیت به منظور زنده نگه داشتن گیاهان خود رنج می‌برید (!)، این ایده با معماری جالب ممکن است به کمک شما بیاید. این باغچه هوشمند که Hortum Machina B نام دارد در واقع یک گوی کروی است که از انرژی الکتریکی استفاده کرده و قادر است محیط اطراف خود را تشخیص دهد. به همین منظور به اطراف خود حرکت می‌کند تا گیاهان درون خود را سلامت و زنده نگه دارد.

این ایده زایده فکر ویلیام ویکتور و دانیلو سامپیو از دانشکده معماری بارترلی وابسته به دانشگاه لندن می‌باشد. این باغچه کروی و ابعاد آن به شکلی است که می‌تواند دوازده بخش کاشتن گیاه داشته باشد. از طرفی این بخش‌ها می‌توانند هرکدام به وسیله موتور واقع شده در بخش میانی کره، به داخل یا خارج هدایت شوند؛ علاوه بر آن با انداخت وزن و بار کره به یک سمت، کره به همان مسیر هدایت خواهد شد.

cuu2dhro1wolvwfkldlc

اما سوال اینجاست که این کره از کجا می‌فهمد که چه جایی برای رویش گیاهان بهتر است؟! تیم سازنده این کره از فناوری‌های الکتروشیمیایی خاصی بر روی گیاهان بدین منظور استفاده کرده‌اند تا بفهمند که چه جایی برای قرار گرفتن این گوی مناسب و بهتر می‌باشد. در واقع این گوی آنقدر مکان‌های مختلف گردش می‌کند تا به جایی برسد که وضعیف رویش گیاهان نسبت به قبل بهبود یابد. مسلما این ایده جدید برای کسانی که استعداد یا حتی زمان مراقبت از گیاهان و یاغچه محل زندگی خود را نداشته باشند، بسیار مناسب، مفید و کاربردی خواهد بود.