استفاده از رطوبت هوا برای شارژ باتری

محققان در تحقیقات اخیر خود موفق به تولید ولتاژ از آب و فلز شده اند. این موضوع نشان می دهد که در آینده می توان از رطوبت هوا برای شارژ باتری ها استفاده کرد. به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا و به نقل از New Atlas، تولید ولتاژ از فلز و آب نشان دهنده دستیابی […]

محققان در تحقیقات اخیر خود موفق به تولید ولتاژ از آب و فلز شده اند. این موضوع نشان می دهد که در آینده می توان از رطوبت هوا برای شارژ باتری ها استفاده کرد.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا و به نقل از New Atlas، تولید ولتاژ از فلز و آب نشان دهنده دستیابی دانشمندان به منبع تجدیدپذیر دیگری از انرژی است که می تواند در آینده در شارژ باتری ها انقلابی ایجاد کند. کالین پرایس از دانشگاه تلاویو و مسئول این تحقیق در مورد تولید ولتاژ با این روش توضیح داده و می گوید: هدف اصلی تحقیقات ما تولید الکتریسیته ار آب بوده است. زیرا الکتریسیته نیز در رعد و برق از فازهای مختلف آب تولید می شود. در توسعه ابر نیز شاهد تخلیه الکتریکی عظیم تولید شده توسط قطرات آب هستیم.

پیش از این نیز تحقیقات زیادی برای شارژ سطوح فلزی از طریق اصطکاک آب انجام شده بود. همچنین در این تحقیقات انواع خاصی از فلز شناسایی شده بود که می توانست با قرارگیری در رطوبت موجود در هوا شارژ الکتریکی انجام دهد.

در آزمایش اخیر نشان داده شد که در زمان قرارگیری دو فلز در هوایی با رطوبت 60 درجه فرایند تولید ولتاژ آغاز می شود و با کاهش رطوبت تولید ولتاژ نیز متوقف خواهد شد. همچنین در این تحقیق مشخص شد که سطوح فلزی ایزوله شده مختلف در مواجهه با رطوبت میزان متفاوتی از ولتاژ را از خود نشان می دهند. در حال حاضر شارژ سطوح توسط رطوبت تنها در حدود یک ولت است و در دنیای واقعی تنها می توان برای شارژ باتری های قلمی در آینده از ان استفاده کرد. اما می تواند انتظار داشت که در آینده باتری هایی با قابلیت شارژ توسط رطوبت هوا تولید کرد.