فیسبوک در حال ساخت نرم افزار واقعیت مجازی است

مدیر تولید فیسبوک Chris Cox میگوید این شرکت در حال ساخت نرم افزاری برای واقعیت مجازی می باشند. بر اساس گزارش CodeMedia (که البته به جزییات ان پرداخته نشده) با توجه به این ایده می توان محیط اطراف خود را با کاربران دیگران به روش های مختلف به اشتراک گذاشت. «شما متوجه میشوید وقتی به […]

مدیر تولید فیسبوک Chris Cox میگوید این شرکت در حال ساخت نرم افزاری برای واقعیت مجازی می باشند. بر اساس گزارش CodeMedia (که البته به جزییات ان پرداخته نشده) با توجه به این ایده می توان محیط اطراف خود را با کاربران دیگران به روش های مختلف به اشتراک گذاشت.

«شما متوجه میشوید وقتی به این ایده فکر می کنید، در واقع نگرشی به آینده دارید که بسیار خوب به نظر می رسد.»

زمانی که شما در فیسبوک هستید، میتوانید با استفاده از نرم افزار واقعیت مجازی تجربیات، عکس، ویدیو یا یک ایده ها را به صورت واقعی به اشتراک بگذارید. مدیر تولید شرکت فیسبوک به مخاطبین خود خاطر نشان کرد که امکان به واقعیت پیوستن این قابلیت ها با این نرم افزار در حال ساخت وجود دارد.

البته برای شروع تعداد کمی از شرکت های دیگر قبل از دستاوری واقعیت مجازی فیسبوک به چالش کشیده می شوند.