تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت غیرحجمی کاهش یافت

کامران کاظمی، معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران از کاهش تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت غیرحجمی خبر داد و گفت: تغییر قرارداد سرویس غیر حجمی از اول مرداد ماه سال ۱۳۹۵ اجرا شده است. به گفته کاظمی، مشترکانی که در حال حاضر از سرویس اینترنت پرسرعت غیر حجمی استفاده می‌کنند می‌توانند پس از پایان مدت قرارداد […]

کامران کاظمی، معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران از کاهش تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت غیرحجمی خبر داد و گفت: تغییر قرارداد سرویس غیر حجمی از اول مرداد ماه سال ۱۳۹۵ اجرا شده است.

به گفته کاظمی، مشترکانی که در حال حاضر از سرویس اینترنت پرسرعت غیر حجمی استفاده می‌کنند می‌توانند پس از پایان مدت قرارداد سرویس خود را با تعرفه و شرایط جدید دریافت کنند.

وی همچنین تصریح کرد: مشترکان می‌توانند هر گیگابایت ترافیک اضافه را تنها با پرداخت مبلغ ۱۵ هزار ریال خریداری نمایند.

جدول زیر تعرفه خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت غیرحجمی (جایگزین نامحدود) را نشان می دهد.

سرعت (پهنای باند)ترافیک ماهیانهنوع پرداختتعرفه ماهیانه بدون ارزش افزوده
1M17GIGپس پرداخت250000 ریال
2M25GIGپس پرداخت400000 ریال
4M34GIGپس پرداخت600000 ریال
8M50GIGپس پرداخت1000000 ریال

 

تبلیغات :

buy Neuralink