درخواست مشترکان پس پرداخت برای تمدید حجم اینترنت مصرفی الزامی است

حسین فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بر لزوم درخواست مشترک برای تمدید حجم اینترنت مشترکان پس پرداخت (post paid) تاکید کرد و گفت: شرکت‌های مخابرات استانی باید در مورد تعرفه و نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان به طور شفاف اطلاع‌رسانی کنند و بدون درخواست و اطلاع […]

حسین فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بر لزوم درخواست مشترک برای تمدید حجم اینترنت مشترکان پس پرداخت (post paid) تاکید کرد و گفت: شرکت‌های مخابرات استانی باید در مورد تعرفه و نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان به طور شفاف اطلاع‌رسانی کنند و بدون درخواست و اطلاع مشترکان حق هرگونه تمدید حجم سرویس برای آنان را ندارند.

به عبارت دیگر مشترکان پس پرداخت (post paid) شرکت مخابرات ایران که هزینه ترافیک اینترنت خود را در پایان دوره ماهانه و از طریق قبض تلفن ثابت پرداخت می‌کنند، تمدید حجم اینترنت فقط با درخواست آن‌ها امکان‌پذیر است.

وی همچنین تصریح کرد: مشترک باید به صورت کتبی با مراجعه به مرکز مخابراتی و یا بصورت الکترونیکی و از طریق پنل کاربری مشترک درخواست دهد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از مشترکان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اختلاف ریالی در قبض خود، از طریق سامانه پیگیری شکایات ( www.۱۹۵.ir) و یا تماس با شماره ۱۹۵، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.