عضو شورای‌عالی فضای مجازی: باید عنوان وزارت ارتباطات را دوباره تعریف کنیم

با توجه به گسترش نقش اینترنت و فضای مجازی در زندگی مردم و اقتصاد، باید در عنوان «وزارت ارتباطات» بازنگری صورت گیرد. سعیدرضا عاملی در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد و در شرایط کنونی […]

با توجه به گسترش نقش اینترنت و فضای مجازی در زندگی مردم و اقتصاد، باید در عنوان «وزارت ارتباطات» بازنگری صورت گیرد.

سعیدرضا عاملی در همایش سراسری مدیران روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد و در شرایط کنونی با فراگیری اینترنت، گریزی نیست که عنوان وزارت ارتباطات را بازتعریف کنیم. وی با تاکید بر سهم 14.7 تریلیون دلاری اینترنت از تولید ناخالص دنیا که معادل با 107 تریلیون است، اظهار کرد: در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۱ درصد از کشورهای توسعه یافته و ۶۹ درصد اقتصادهای نوظهور از اینترنت استفاده می‌کنند.

طبق اظهارات عضو شورای‌عالی فضای مجازی، کشور هلند در سال 1992 وزارت اینترنت تشکیل داد. وی همچنین تصریح کرد: ۷۰ درصد امور اداری در کشورهای توسعه یافته به فضای مجازی منتقل شده است، در واقع با این کار زندگی اول در کنار زندگی دوم قرار گرفته است.

استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران گفت: متأسفانه جایگاه روابط عمومی سازمان‌های ما درخور وظایف‌شان نیست و در دوره اخیر هم شاهد تنزل جایگاه آنها بودیم. متناسب با ظرفیت‌های فناوری، ساختار کاری روابط عمومی‌ها نیز باید به شکل مداوم در حال تغییر باشد. وی با اشاره به مسئولیت سواد اینترنتی روابط عمومی در سازمان‌ها ادامه داد: برخلاف کسانیکه تصور می‌کنند ICT شغل ایجاد نمی‌کند باید گفت به ازای هر ایجاد شغل در این حوزه ۲.۳ شغل دیگر ایجاد می‌شود.