مروری بر جدیدترین تعرفه‌های اپراتورهای تلفن همراه

همانطور که می‌دانیم تعرفه مکالمات موبایلی اپراتورهای تلفن همراه متفاوت است. طبق بررسی‌های صورت گرفته تعرفه هر دقیقه مکالمه موبایلی بر اساس نوع سیم‌کارت بین ۴۹۹ تا ۹۲۹ ریال است. تعرفه هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول بین ۵۷۰ تا ۶۲۵ ریال است. برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، مکالمه با سیم‌کارت‌های ایرانسل […]

همانطور که می‌دانیم تعرفه مکالمات موبایلی اپراتورهای تلفن همراه متفاوت است. طبق بررسی‌های صورت گرفته تعرفه هر دقیقه مکالمه موبایلی بر اساس نوع سیم‌کارت بین ۴۹۹ تا ۹۲۹ ریال است.

تعرفه هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول بین ۵۷۰ تا ۶۲۵ ریال است. برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، مکالمه با سیم‌کارت‌های ایرانسل و رایتل دقیقه‌ای ۶۲۵ ریال هزینه دارد. هزینه مکالمه با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول نیز بین ۶۷۰ تا ۹۳۷ ریال بوده و هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت اعتباری همراه اول با خط تلفن ثابت و خط همراه اول ۶۷۰ ریال و با سیم‌کارت اپراتورهای دیگر(ایرانسل و رایتل) ۹۳۷ ریال تعیین شده است.

مروری بر تعرفه‌های مکالمه اپراتور ایرانسل نیز گویای آن است که هزینه هر دقیقه تماس درون و برون شبکه‌ای سیم‌کارت‌های دائمی این اپراتور  ۴۹۹ ریال و هر ثانیه تماس ۸۳.۲ ریال می‌باشد. در سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل نیز هر دقیقه تماس درون شبکه‌ای ۶۶۹ ریال هزینه دارد و برای هر ثانیه مکالمه درون شبکه‌ای هزینه‌ای معادل ۱۱۵.۵ ریال اعمال خواهد شد. هر دقیقه تماس با تلفن ثابت نیز برای سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل ۷۹۹ ریال و هر ثانیه ۱۳۳.۱ ریال هزینه دارد و تعرفه هر دقیقه مکالمه از سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور دوم با سایر اپراتورها ۹۲۹ ریال و هر ثانیه ۱۵۴.۸ ریال است.

تعرفه هر دقیقه تماس درون و برون شبکه‌ای با سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور رایتل نیز معادل ۴۹۹ ریال و هر دقیقه مکالمه برای سیم‌کارت‌های اعتباری این اپراتور نیز هزینه‌ای بین ۶۲۰ تا ۸۵۲ ریال است. مکالمات درون شبکه‌ای رایتل برای سیم‌کارت‌های اعتباری دقیقه‌ای ۶۲۰ ریال و برای مکالمات برون شبکه‌ای (همراه اول و ایرانسل) ۵۸۲ ریال می‌باشد.