میزان موفقیت برقراری تماس در اپراتورها

با اینکه طبق آمارهای رسمی بیش از ۹۰ درصد مکالمات اپراتورها با موفقیت به انجام می‌رسد اما با این حال مشترکان تلفن همراه در مواردی از قطعی‌های مکالمه گلایه‌هایی دارند. باتوجه به این آمارها، متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه  (CSSR)اپرتور همراه اول تا پایان آذرماه سال جاری ۹۸.۷۶ درصد است. میزان کارایی مدارات اتصال متقابل […]

با اینکه طبق آمارهای رسمی بیش از ۹۰ درصد مکالمات اپراتورها با موفقیت به انجام می‌رسد اما با این حال مشترکان تلفن همراه در مواردی از قطعی‌های مکالمه گلایه‌هایی دارند.

باتوجه به این آمارها، متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه  (CSSR)اپرتور همراه اول تا پایان آذرماه سال جاری ۹۸.۷۶ درصد است. میزان کارایی مدارات اتصال متقابل CER) ۹۶.۵۳) درصد اعلام شده و میزان موفقیت در برقراری مکالمات (ASR) نیز ۴۹.۲۱ درصد می باشد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR)، میزان کارایی مدارات اتصال مقابل (CER) و میزان مکالمات موفق (ASR) اپراتور ایرانسل نیز به ترتیب ۹۸.۷۹ درصد، ۹۹.۹۶ درصد و ۴۹.۳۱ درصد می‌باشد.

رشد ۲۰ برابری مشترکین نسل ۴ و ۴.۵ همراه اول

همچنین متوسط میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) اپراتور رایتل نیز ۹۹.۵۹ درصد اعلام شده است. میزان مکالمات موفق (ASR) در رایتل ۴۵.۳۳ درصد بوده و درصد مکالمات قطع شده این اپراتور در شبکه سیار CDR) ۰.۴۵) درصد می‌باشد. میزان کارایی مدارات اتصال مقابل (CER) در آن ۹۹ درصد اعلام شده است. میزان مکالمات موفقیت‌آمیز حین جابه‌جایی (HOSR) در این شبکه ۹۹.۹۱ بوده است.