تلسکوپ فضایی جیمز وب اکنون در نزدیکترین فاصله از مقصد خود قرار دارد

‏جیمز وب با پشت سر گذاشتن بیش از ۹۰ درصد مسیر خود تا نقطه مقصد اکنون در یک قدمی آن قرار دارد. به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، آخرین مانور تصحیح مسیر جیمز وب توسط مهندسان ناسا روز ۲۴ ژانویه انجام خواهد گرفت. طی این عملیات این تلسکوپ به مقصد خود یعنی نقطه لاگرانژ ۲ […]

‏جیمز وب با پشت سر گذاشتن بیش از ۹۰ درصد مسیر خود تا نقطه مقصد اکنون در یک قدمی آن قرار دارد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، آخرین مانور تصحیح مسیر جیمز وب توسط مهندسان ناسا روز ۲۴ ژانویه انجام خواهد گرفت. طی این عملیات این تلسکوپ به مقصد خود یعنی نقطه لاگرانژ ۲ میرسد. مقصد اصلی این رصدخانه فضایی فاصله یک و نیم میلیون کیلومتری از زمین است.

نقاط لاگرانژی از نظر ریاضی امکان حل مسئله سه جسم محدود را فراهم می کند. در واقع گرانش قابل توجه دو جسم پر جرم باعث ایجاد 5 لاگرانژی خواهد شد که در این نقاط نیروی گرانشی و مرکز گرا به تعادل رسیدند.

در عملیات مورد نظر قرار است برای سومین بار پیشران این تلسکوپ روشن شود تا بتواند مانور تصحیح مسیر را به درستی انجام دهد.

نقاط لاگرانژی که به ترتیب L1 تا L5 نامیده می‌شوند در اکثر موارد دارای تعادل گرانشی هستند. اما نقاطی مانند لاگرانژ 1،2 و 3 شبه پایدار هستند.

دلیل اصلی ارسال جیمز وب به نقطه لاگرانژ ۲ تایید این مکان برای قرارگیری یک تلسکوپ مادون قرمز است. زیرا در این نقطه به دلیل قرارگیری خورشید و زمین در یک طرف امکان رصد و استفاده از تجهیزات و ابزار این تلسکوپ پشت به خورشید و در سایه وجود دارد. این تجهیزات برای رصد مادون قرمز نیاز به سرد بودن دارند. بنابراین این تلسکوپ امکان رصد نیمی از آسمان را خواهد داشت.

 از طرفی به دلیل فاصله زیاد زمین از نقطه لاگرانژ ۲ امکان برخورد دمای محیط زمین به این تلسکوپ وجود ندارد و همچنین تعادل گرانشی باعث قرارگیری راحت تر این تلسکوپ در مدار خواهد شد. همچنین چرخش در این نقطه نسبت به ماندن در آن راحت تر است و سایه این تلسکوپ نیز روی زمین نخواهد افتاد. جیمز وب برای پایداری دمایی و تولید برق به نور خورشید نیاز دارد. به همین دلیل نقطه 2L می‌تواند علاوه بر تامین نور خورشید عملیات ارتباط با زمین را از طریق شبکه فضای عمیق فراهم کند.