سه ابزار دیگر جیمز وب با هدف آماده‌سازی این تلسکوپ تراز شدند

تلسکوپ جیمز وب که اکنون مراحل آماده سازی برای شروع فرآیند علمی را طی می کند به برخی دیگر از اهداف خود دست یافته است. به گفته تیم وب سه ابزار از چهار ابزار وب اکنون به مرحله تراز رسیده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، فرایند تراز یکی از مراحل آماده […]

تلسکوپ جیمز وب که اکنون مراحل آماده سازی برای شروع فرآیند علمی را طی می کند به برخی دیگر از اهداف خود دست یافته است. به گفته تیم وب سه ابزار از چهار ابزار وب اکنون به مرحله تراز رسیده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، فرایند تراز یکی از مراحل آماده سازی تلسکوپ جیمز وب است و یکی از تنظیمات دقیق و کوچکی خواهد بود که هدف از آن قرارگیری درست برای دریافت نور از آینه بزرگ اصلی تلسکوپ است.

آینه‌های این تلسکوپ به همراه دوربین اصلی و دوربین مادون قرمز نزدیک حدود چند هفته پیش فرایند تراز شدن را به پایان رساندند. اکنون سه ابزار دیگر نیز به همین روش تراز شدند. این سه بازار مادون قرمز شامل طیف نگار بدون شکاف، طیف نگار مادون قرمز نزدیک و دوربین مادون قرمز نزدیک است. به همراه آن‌ها حسگرهای راهنما نیز که همان حسگر نازک بین راهنما است طی فرآیندی تراز شدند و تنها یک ابزار دیگر با زمان بیشتری برای تراز وجود دارد.

از طرفی تراز این سه ابزار با دقت بسیار زیادی انجام گرفت به طوری که دیگر نیازی به تنظیمات آینه ثانویه تلسکوپ نخواهد بود. تیم آماده سازی جیمز وب اکنون منتظر سرد شدن کامل ابزار مادون‌قرمز خواهد بود تا بتواند آخرین تنظیمات را بر آینه ثانویه در فاز نهایی به پایان برساند. چاندا واکر از بخش کنترل وب در وبلاگ ناسا گفته است: در حالت کلی فرآیند راه‌اندازی این تلسکوپ از اصلاحات بزرگتر آغاز و با اصلاحات جزئی تر به پایان می رسد. از طرفی اصلاحات بزرگ آینه ثانویه به طوری دقیق انجام گرفت که دیگر نیاز به اصلاحات جزئی نخواهد داشت. پس از آن کالیبره کردن تجهیزات و آماده کردن آنها برای آغاز عملیات های علمی انجام می گیرد.