چرا موشک آریان تمام انرژی مورد نیاز جیمز وب را تامین نکرد

کارن ریکن، مهندس ارشد دینامیک پرواز وب در مورد انتخاب نقطه لاگرانژ دو برای این تلسکوپ و نیاز آن به مانور اصلاح مسیر گفته است: ارسال این تلسکوپ به فضا همانند ارسال یک توپ است که به صورت مستقیم به بالا پرتاب می شود. در ابتدا سرعت آن زیاد بوده اما به دلیل گرانش سرعت […]

کارن ریکن، مهندس ارشد دینامیک پرواز وب در مورد انتخاب نقطه لاگرانژ دو برای این تلسکوپ و نیاز آن به مانور اصلاح مسیر گفته است: ارسال این تلسکوپ به فضا همانند ارسال یک توپ است که به صورت مستقیم به بالا پرتاب می شود. در ابتدا سرعت آن زیاد بوده اما به دلیل گرانش سرعت آن کمتر شده و ممکن است در نقطه اوج بایستد و به سمت پایین حرکت کند.

موشک آریان ۵ نیز همانند بازو برای توپ است که با دادن انرژی آن را به مسیر خود پرتاب کرده است. این انرژی می‌تواند برای جیمز وب در طول مسیر ۱.۱ میلیون کیلومتری مناسب باشد اما نمی تواند در مقابل گرانش زمین مقاومت کند. برای نگهداری این تلسکوپ در مدار الدو نیز هر سه هفته باید موتور های کوچک آن روشن شوند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در صورت دریافت انرژی بیشتر از آریان ۵ احتمال اینکه این تلسکوپ فراتر از مدار علمی مورد نظر برسد بسیار زیاد بود. در این صورت نیاز بود تا جیمز وب با حرکت به دور خود و یا به سوی خورشید سرعت خود را کاهش دهد. از طرفی این عملیات به سوخت بیشتری نیاز داشت. چرخش این تلسکوپ علاوه بر قرار گیری آن در مسیر خورشید باعث گرم شدن تجهیزات آن شده به طوری که ممکن بود این تجهیزات به هم چسبیده و یا ذوب شوند. از طرفی به دلایل مختلف امکان نصب رانشگر برای کاهش سرعت نیز وجود نداشته است .بنابراین آریان ۵ تنها به اندازه‌ای به وب نیرو داده تا دیگر به سمت پایین عقب گرد نداشته باشد و روشن شدن پیش رانش ها نیز تنها برای تنظیم مسیر خواهد بود.