ایمونولوژیستها از اثر بخشی کاربرد سلول ایمنی T در درمان بیماریها می گویند

تاکنون توجه پژوهشگران بیشتر معطوف به استفاده از “سلول ایمنی T مهندسی شده” جهت از بین بردن سلولهای سرطانی بوده است. اما اخیرا موفقیت آمیز بودن کاربرد این سلولها در درمان بیماریهای خود ایمنی ، قلبی و مشکل رد پیوند عضو نیز ثابت شده است. به گزارش سرویس اخبار علمی تک نیوز ، برای درمان بیماری […]

تاکنون توجه پژوهشگران بیشتر معطوف به استفاده از “سلول ایمنی T مهندسی شده” جهت از بین بردن سلولهای سرطانی بوده است. اما اخیرا موفقیت آمیز بودن کاربرد این سلولها در درمان بیماریهای خود ایمنی ، قلبی و مشکل رد پیوند عضو نیز ثابت شده است.

به گزارش سرویس اخبار علمی تک نیوز ، برای درمان بیماری سرطان ، نمونه سلول ایمنی T از بدن فرد بیمار گرفته می شود . سپس ژن کد کننده گیرنده ای به نام CAR به آن اضافه می گردد. این سلولها که با نام سلول تی کایمریک گیرنده آنتی‌ژن یا CAR-Ts شناخته می شوند پس از تزریق به فرد قادرند سلولهای سرطانی را از بین ببرند.

پژوهشگران مرکز “پن مدیسین” به تازگی موفق شده اند تا از این سلولهای ایمنی مهندسی شده برای درمان بیماری “پمفیگوس” که نوعی بیماری خود ایمنی است بهره گیرند. مکانیسم ایجاد بیماری به گونه ای است که پروتئینهای عامل انسجام پوست توسط آنتی بادیهای مترشحه از سیستم ایمنی مورد حمله قرار می گیرند و تاولهای دردناک و ناتوان کننده ای روی پوست ظاهر می گردد. سلولهای T مهندسی شده ، سلولهای ایمنی مذکور را مورد هدف قرار داده و مانع عمل آنها می شوند. مکانیسم درمانی پیشنهادی برای بیماریهای خود ایمنی دیگر مانند لوپوس ، ام اس و ..  به این صورت می باشد که اینترلوکین2 (IL2) که به عنوان یک مولکول سیگنال دهنده ایمنی شناخته شده است ، در مقادیر پایین موجب افزایش سطوح سلولهای T تنظیمی یا Treg می شود. بدین صورت اینترلوکین2 (IL2) سیستم ایمنی را مهار می کند. شواهد نشان می دهد CAR-Ts ساخته ‌شده با سلول‌های T تنظیمی می توانند از رد پیوند جلوگیری نمایند. همچنین سلولهای T مهندسی شده در نمونه های حیوانی ، سلولهای ایجاد کننده زخم روی قلب را از بین بردند و این آزمایش در حال طی مراحل علمی جهت تایید موثر بودن این روش برای انسان می باشد. نتایج بدست آمده نشاندهنده تاثیرات شگرف کاربرد سلولهای ایمنی در درمان بیماریها است.

پیشنهاد ویژه : سرور HP
پیشنهاد ویژه : تعمیر کامپیوتر تهران
پیشنهاد ویژه : ترجمه رسمی آلمانی

پیشنهاد ویژه

تبلیغ در گوگل

پیشنهاد ویژه

خرید بلیط هواپیما فلای تودی

پیشنهاد ویژه

لیست کامل و نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال