تبعات منفی بی ثباتی اقتصادی ؛ کوچک شدن مغز

پژوهشگران مرکز تحقیقات اینسرم فرانسه تاثیر بحران اقتصادی سال 2000 ایالات متحده آمریکا را روی سلامت مغزی افراد شاغل در این برهه زمانی بررسی نمودند. نتایج بدست آمده حاکی از تبعات منفی افت درآمد بر کارکرد مغز آنها در دوران میانسالی می باشد. به گزارش سرویس اخبار علمی سایت تک نیوز، جامعه آماری 3287 نفری شامل […]

پژوهشگران مرکز تحقیقات اینسرم فرانسه تاثیر بحران اقتصادی سال 2000 ایالات متحده آمریکا را روی سلامت مغزی افراد شاغل در این برهه زمانی بررسی نمودند. نتایج بدست آمده حاکی از تبعات منفی افت درآمد بر کارکرد مغز آنها در دوران میانسالی می باشد.

به گزارش سرویس اخبار علمی سایت تک نیوز، جامعه آماری 3287 نفری شامل گروههای سنی 35-23 سال در این مطالعه شرکت کرده بودند. این اشخاص هر سه تا پنج سال به عبارتی از 2010-1990 درآمد سالانه خود را گزارش نمودند. میزان و درصد کاهش درآمد طی این سالها با دقت بررسی شد ، سپس تستهای حافظه و اندیشه در اختیار این افراد قرار گرفت . محققان با در نظر گرفتن افت و خیزهای اقتصادی که این عده طی این سالها تجربه کرده بودند به تفسیر نتایج حاصل پرداختند. عملکرد بد آن دسته از شرکت کنندگانی که دو یا چند بار افت درآمد داشته اند نسبت به افرادی که هیچگونه کاهش درآمدی را پشت سر نگذاشته اند نشاندهنده تاثیرات مخرب استرسهای ناشی از مشکلات اقتصادی بر مغز می باشد. همچنین اسکن مغزی برای 707 نفر در سال 2000 انجام شد و این مدارک پزشکی معتبر با اسکن های جدید مقایسه گردید. کوچک شدن مغز کسانیکه مشکلات اقتصادی را پشت سر گذاشته بودند در این پژوهش اثبات شد ، متاسفانه این آسیب مغزی احتمال ابتلای این افراد به بیماری آلزایمر و یا زوال عقل را در آینده افزایش خواهد داد. جهت مشاهده دیگر خبرها به صفحه اخبار پزشکی مراجعه کنید