وجود باکتریهای مقاوم به دارو در ماشینهای لباسشویی

اتفاقی مانند بیماری نوزادان تازه متولد شده در یکی از بیمارستانهای کشور آلمان توجه پژوهشگران را به این موضوع جلب نمود که انتقال باکتری به این نوزادان از راه البسه مورد استفاده برای آنها بوده است. ماشینهای لباسشویی بزرگ و صنعتی که در بیمارستان جهت شستشوی لباسها و ملحفه بیماران به کار می رود از […]

اتفاقی مانند بیماری نوزادان تازه متولد شده در یکی از بیمارستانهای کشور آلمان توجه پژوهشگران را به این موضوع جلب نمود که انتقال باکتری به این نوزادان از راه البسه مورد استفاده برای آنها بوده است. ماشینهای لباسشویی بزرگ و صنعتی که در بیمارستان جهت شستشوی لباسها و ملحفه بیماران به کار می رود از جمله محیط هایی است که می تواند منشا آلودگی به باکتریهای مقاوم به درمان دارویی باشد.

به گزارش سرویس اخبار علمی تک نیوز، یافته های این تحقیق نشان داده اند که ماشین لباسشویی به علت استفاده از آب در دماهای پایین قابلیت نابودی باکتری را ندارد. بر خلاف تصور عموم این باکتریهای مقاوم به دارو در فضای داخلی این وسیله به حیات خود ادامه می دهند. ماشین لباسشویی با هدف تمیز کردن البسه تولید شده است و استریل نمودن جزو کارکردهای آن نمی باشد. به همین دلیل ضدعفونی محیط داخلی آن در خانه و محیط هایی مانند بیمارستانها از انتقال آلودگی ها و ابتلای اشخاص به بیماری جلوگیری می نماید.

تبلیغات :

buy Neuralink