از این پس شناسایی چهره مجرمین با فناوری سه بعدی انجام می شود

تشخیص تصاویر مربوط به مجرمان به صورت تمام رخ کاری بسیار سخت است و در بیشتر موارد به دلیل این که شاهدان این مجرمان را از دیگر زوایای مشاهده کرده اند امکان شناسایی آنها وجود ندارد. به همین دلیل یک سیستم سه بعدی می تواند به راحتی این مشکل را برطرف کند. به گزارش سرویس […]

تشخیص تصاویر مربوط به مجرمان به صورت تمام رخ کاری بسیار سخت است و در بیشتر موارد به دلیل این که شاهدان این مجرمان را از دیگر زوایای مشاهده کرده اند امکان شناسایی آنها وجود ندارد. به همین دلیل یک سیستم سه بعدی می تواند به راحتی این مشکل را برطرف کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، سیستم سه بعدی قادر است چهره فرد را در زوایای مختلف بچرخاند. بدین ترتیب شناسایی افراد از روش‌های قبلی راحت‌تر خواهد بود. در واقعیت برای شناسایی افراد مجرم از عکس های آنها استفاده می شود. این در حالی است که شاهد تنها می‌تواند از یک زاویه عکس مجرم را مشاهده کند و در صورتیکه عکس مشاهده شده با چهره فرد در ذهن شاهد یکی نباشد قادر به تشخیص فرد مجرم نخواهد بود. دانشمندان دانشگاه بیرمنگام انگلیس نوعی سیستم سه بعدی توسعه دادند که می توانند با استفاده از سر افراد مدل های سه بعدی تهیه کرده و صورت آنها را بچرخاند.

در آزمایشی که بدین منظور انجام شد ۳۰۰۰ داوطلب شاهد فیلمی از سرقت کیف بودند که در آن صورت جرم را از یک سو دیده و امکان مشاهده صورت از دیگرزوایا وجود نداشته است. سپس مجموعه ای از عکس های مجرم به شاهدین نشان داده شد تا آنها بتوانند شخص مجرم را شناسایی کنند. در این بین شاهدان تنها قادر به شناسایی مجرم از عکس تمام رخ بودند. در حالی که دیگر شاهدان در صورت چرخش صورت به زاویه های چپ و راست می توانستند چهره را تشخیص دهند. و امکان تشخیص در گروهی که امکان چرخش عکس داشته‌اند بیشتر بوده است.