چرخه خواب در مغزهای مصنوعی نیز وجود دارد

پژوهشگران امریکایی در تحقیقات اخیر خود دریافتند مغزهای مصنوعی نیز مانند مغز انسان به خواب نیاز دارند. این مغزها نیز برای کارایی بیشتر نیاز دارند استراحت کرده و بخوابند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، وجود چرخه خواب در مغزهای مصنوعی باعث افزایش کآمدی آنها شده و بسیاری از بی ثباتی های ناشی […]

پژوهشگران امریکایی در تحقیقات اخیر خود دریافتند مغزهای مصنوعی نیز مانند مغز انسان به خواب نیاز دارند. این مغزها نیز برای کارایی بیشتر نیاز دارند استراحت کرده و بخوابند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، وجود چرخه خواب در مغزهای مصنوعی باعث افزایش کآمدی آنها شده و بسیاری از بی ثباتی های ناشی از آموزش بی وقفه را از بین می برد. این تحقیقات که در آزمایشگاه ملی لس آلاموس (LANL) انجام گرفت بطور دقیق نشان داد که مغزهای مصنوعی نیز به زمانی برای استراحت نیاز دارند تا از مزایای آن مانند مغز انسان بهره مند شوند.

ییجینگ واتکینز (Yijing Watkins) رئیس بخش تحقیقات این مرکز در گزارش خود می گوید: ما شبکه های عصبی اسپایکی را یا همنان شبکه های مصنوعی را بررسی کردیم. این شبکه های عصبی شبیه مغزهای زنده هستند و امکان یادگیری در پردازنده نورومورفیک مغزهای مصنوعی همانند روش یادگیری در انسان و دیگر سیستم های بیولوژیکی بوده است. در تحقیقات این نوع یادگیری مشخص شد که یادگیری های مداوم بدون نظارت باعث ایجاد بی ثباتی در این شبکه ها خواهند شد. زمانی که این شبکه ها در حالتی شبیه به خواب مغزهای انسانی قرار گرفتند و سپس پروسه آموزش را شروع کردند، دیگر بی ثباتی های قبل مشاهده نشد.

این بی ثباتی در استفاده از شبکه های عصبی اسپایکی مشاهده می شود و محققانی که از یادگیری ماشینی هوش مصنوعی در عملیات ریاضی استفاده می کنند با این مشکل مواجه نخواهند شد. این پژوهشگران قصد دارند در آینده از این روش در تراشه های شرکت اینتل استفاده کنند. تا پردازش اطلاعات بصورت باثبات انجام گیرد.