فعالیت خاص مغزی در مغز برنامه نویسان حرفه ای چگونه است؟

محققانه بخش تحقیق MIT در بررسی های اخیر خود متوجه شدند مغز برنامه نویسان حین خواندن کدهای کامپیوتری به جای ارسال جریان خون به بخش پردازش زبان، آن را به قسمت دیگری ارسال می‌کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان علوم اعصاب در موسسه MIT در ماساچوست در آزمایش های اخیر خود […]

محققانه بخش تحقیق MIT در بررسی های اخیر خود متوجه شدند مغز برنامه نویسان حین خواندن کدهای کامپیوتری به جای ارسال جریان خون به بخش پردازش زبان، آن را به قسمت دیگری ارسال می‌کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان علوم اعصاب در موسسه MIT در ماساچوست در آزمایش های اخیر خود دریافتند که هنگام خواندن کدها در مغز جریان خون تنها در بخشی به نام چندتقاضایی (MD) افزایش پیدا کرده که به درک مباحث ریاضی مربوط می شود.

تاکنون تصور می شد برنامه نویسی به عنوان یک مهارت مبتنی بر زبان است. اما در این تحقیقات بخش مربوط به مهارت های ریاضی فعال شده بود. این آزمایش در دو گروه و با خواندن کدهای مربوط به متن پایتون و زبان برنامه نویسی مبتنی بر شکل ScratchJr انجام شده بود. سپس فعالیت های مغز در این دو گروه با استفاده از دستگاه تصویربرداری کارکرد مغناطیسی قسمت های مختلف مغز بررسی شد.

 در این تحقیق مشخص شد در هر دو گروه واکنش قسمت هایی که مربوط به محاسبات ریاضی بوده فعالیت بیشتری داشته و در برخی افراد قسمت مربوط به فعالیت پردازش زبان حتی فعال هم نشد. در این تحقیق همچنین مشخص شد که علاوه بر بخش (MD) شبکه های دیگری در مغز که مربوط به منطق میشود نیز دخالت دارند. مغز علاوه بر بخش های مشخص شده برای درک کدها از بخشهای مختلفی استفاده خواهد کرد. این روش در برخی موارد حتی شبیه به حل مسائل ریاضی نیز نبوده است. بنابراین مغز برنامه نویسان حرفه ای حین خواندن کدها در بخش های مخصوصی فعال میشود که هنوز بطور کامل مشخص نشده است.