محققان به پیش بینی زلزله امیدوار شدند؛ کشف ارتباط زلزله با تابش های کیهانی

محققان می گویند بین زلزله و تابش های کیهانی ارتباطی وجود دارد که می تواند در آینده به پیش بینی زلزله در جهان کمک کند‌‌. پژوهس اخیر دانشمندان می تواند پیشرفت بزرگی در کشف پیش بینی زلزله در جهان محسوب شود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، موسسه فیزیک هسته ای لهستان با […]

محققان می گویند بین زلزله و تابش های کیهانی ارتباطی وجود دارد که می تواند در آینده به پیش بینی زلزله در جهان کمک کند‌‌. پژوهس اخیر دانشمندان می تواند پیشرفت بزرگی در کشف پیش بینی زلزله در جهان محسوب شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، موسسه فیزیک هسته ای لهستان با هدف بررسی تابش های کیهانی پروژه ای را پر سال ۲۰۱۶ آغاز کرد. این پروژه با نام CREDO نشان می دهد رابطه همبستگی خاصی بین تابش های کیهانی و زمین لرزه ها در سراسر جهان وجود دارد.

از اهداف این پروژه می توان به بررسی اثر شارش پرتوهای کیهانی ثانویه اشاره کرد. محل ایماد ایم تابش در استراتوسفر زمین است. ابتدا پرتوهای کیهانی پس از برخورد با مولکول های گاز اتمسفر زمین باعث ایجاد ذرات ثانویه خواهند شد.

محققان وجود این رابطه را نه تنها عجیب نمی دانند بلکه برای آن توضیحی منطقی نیز ارائه می کنند. یکی از این نظریه های منطقی به هسته مایع سیاره ما مربوط است که در آن جریان های گردابی ایجاد میشود و میدان مغناطیسی زمین را نیز ایجاد می کند. این میدان باعث انحراف مسیر ذرات اولیه باردار تابش های کیهانی میشود.

در صورت اثبات این موضوع که زمین لرزه ها با جریان موادی پیوند دارند می توان گفت که بر دیناموی زمین اثر گذاشته و باعث تغییر در اختلالات میدان مغناطیسی سیاره میشود.‌