تقاضای ترابرد به ایرانسل شش برابر تقاضای خروج از آن بوده است

مدیر عامل ایرانسل اعلام کرد: مجموع تقاضاهای ورود به شبکه ایرانسل در خلال اجرای ترابردپذیری شماره‌ها شش برابر تقاضاهای خروج از آن بوده است. 39910 مشترک همراه اول و 7700 مشترک رایتل تقاضای ترابرد به اپراتور دوم ارتباطی را داشته‌اند. از این آمار حدود 7130 مشترک همراه اول و 1832 مشترک رایتل موفق به خروج […]

مدیر عامل ایرانسل اعلام کرد: مجموع تقاضاهای ورود به شبکه ایرانسل در خلال اجرای ترابردپذیری شماره‌ها شش برابر تقاضاهای خروج از آن بوده است.

39910 مشترک همراه اول و 7700 مشترک رایتل تقاضای ترابرد به اپراتور دوم ارتباطی را داشته‌اند. از این آمار حدود 7130 مشترک همراه اول و 1832 مشترک رایتل موفق به خروج از اپراتورهایشان و ورود به ایرانسل شده‌اند. در مجموع می‌توان گفت تنها به 19 درصد تقاضاهای ترابردپذیری پاسخ داده شده است یعنی از 47610 تقاضا از سوی مشترکان همراه اول و رایتل، 8962 مشترک به ایرانسل وارد شده‌اند.

از سوی دیگر، از مجموع 7944 تقاضای ترابرد از ایرانسل به 5723 تقاضا که معادل 72 درصد کل تقاضاهاست پاسخ گفته شده است. 5294 مشترک ایرانسل تقاضای ترابرد به همراه اول و 2650 مشترک تقاضای ترابرد به رایتل را داده‌اند که از این تعداد نیز به ترتیب 3574 و 2149 مشترک با موفقیت از ایرانسل خارج شده‌اند.