به گفته دانشمندان گلهای آفتابگردان عملکردی خلاف تصور ما دارند

دانشمندان می‌گویند شیوه نگاه گل‌های آفتابگردان به خورشید متفاوت با تصور ما بوده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا،روش حرکت گل‌های آفتابگردان به دنبال حرکات خورشید در آسمان و چرخش آن بسیار چشمگیر و خارق‌العاده است. اما اخیراً دانشمندان کشف دیگری در مورد این مکانیزم ژنتیکی گل‌های آفتابگردان انجام دادند که می‌تواند […]

دانشمندان می‌گویند شیوه نگاه گل‌های آفتابگردان به خورشید متفاوت با تصور ما بوده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا،روش حرکت گل‌های آفتابگردان به دنبال حرکات خورشید در آسمان و چرخش آن بسیار چشمگیر و خارق‌العاده است. اما اخیراً دانشمندان کشف دیگری در مورد این مکانیزم ژنتیکی گل‌های آفتابگردان انجام دادند که می‌تواند اطلاعات قبلی را در مورد این گل به چالش بکشد. استیسی هارمر، استاد زیست شناسی دانشگاه کالیفرنیا و یکی از نویسندگان این مقاله در این مورد می‌گوید: این گیاهان نورگرایی را از خودشان می‌دهند که همان چرخش به سمت نور گفته می‌شود این فرایند پیچیده مولکولی نوعی فرایند بیوشیمیایی و سلولی نیز محسوب می‌شود که در آن با کمک محرک نور رشد گیاه تسهیل شده و فتوسنتز نیز با حداکثر کارایی انجام می‌شود.

اما در گیاه آفتابگردان نوع دیگری از این فرایند وجود دارد که به آن چرخش به سمت خورشید گفته می‌شود. از این ر می‌شد این گیاه نوع تخصصی از فتوتروپیسم را تجربه می‌کند. اما اکنون محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافتند که این گیاهان به دلیل داشتن ژن‌های متفاوت مقررات و مکانیزم متفاوتی را از خود نشان می‌دهند و دلیل حرکت آنها نیست یه وجود این ژن‌ها مرتبط است. در حالی که رفتار مورد نظر به مکانیزم فتوتروپیسم بسیار شبیه است.

این محققان در آزمایش‌های انجام گرفته با مسدود کردن نورهای آبی فرابنفش قرمز و فراسرخ متوجه شدند که هلیوتروپیسم طبیعی در این گیاهان همچنان ادامه دارد. و فرایند گردش گلهای آفتابگردان به سمت خورشید یک مسیر پیچیده همراه با طول موج‌های مختلف نور است.