کشف نخستین ویروسی که می‌تواند به ویروس‌های دیگر متصل شود

دانشمندان برای نخستین بار ویروسی را کشف کردند که می‌تواند به ویروس‌های دیگر متصل شده و از طریق آن به تکثیر بپردازد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان در مطالعات خود متوجه شدند برخی ویروس‌ها قابلیت اتصال به ویروس‌های دیگر داشته و از این طریق ژن‌های خود را به سلول‌های میزبان وارد […]

دانشمندان برای نخستین بار ویروسی را کشف کردند که می‌تواند به ویروس‌های دیگر متصل شده و از طریق آن به تکثیر بپردازد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان در مطالعات خود متوجه شدند برخی ویروس‌ها قابلیت اتصال به ویروس‌های دیگر داشته و از این طریق ژن‌های خود را به سلول‌های میزبان وارد می‌کنند. این برای نخستین بار است که این ویژگی ویروس‌ها کشف شده و امکان مشاهده آنها در زمان اتصال به ویروس‌های دیگر به صورت فیزیکی وجود دارد. این دانشمندان در هنگام بررسی‌های آزمایشگاهی برای نخستین بار موفق به مشاهده این تعامل عجیب شدند.

پیش از این ویروس‌های مشاهده شده می‌توانستند سلول میزبان‌های خود مانند حیوانات گیاهان و یا باکتری‌ها را آلوده کنند اما امکان اتصال آنها به صورت فیزیکی به ویروس‌های دیگر مشاهده نشده بود. اما در مطالعه جدید محققان متوجه نوع جدیدی از ویروس‌های ماهواره‌ای شدند که می‌توانند به کمک کنندگان خود بچسبند. در این کشف از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد و در کمال تعجب محققان متوجه شدند یک ویروس ماهواره کوچک به نام MiniFlayer به بخش گردن فاژ MindFlayer متصل شده است. البته این یک نمونه اتفاقی نبوده و در این مشاهده ۸۰ درصد از فاژها دارای یک فاژ ماهواره‌ای متصل بودند. به گفته محققان علت این کار از دست دادن ژن ویروس برای ادغام آن در دی‌ان‌ای میزبان بوده است.