کشف پر انرژی‌ترین پرتوهای گاما که از یک تب اختر منتشر شده است

داده‌های مربوط به رصدخانه HESS در نامبیا باعث کشف پرانرژی‌ترین پرتوهای گاما شد که از یک ستاره مرده به نام تب اختر یا تپار کشف شده است. به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پرتوهای گامای کشف شده به ۲۰ ترا الکترون ولت یا حدود ۱۰ تریلیون برابر انرژی نور مرئی می رسد. تپ […]

داده‌های مربوط به رصدخانه HESS در نامبیا باعث کشف پرانرژی‌ترین پرتوهای گاما شد که از یک ستاره مرده به نام تب اختر یا تپار کشف شده است.

به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پرتوهای گامای کشف شده به ۲۰ ترا الکترون ولت یا حدود ۱۰ تریلیون برابر انرژی نور مرئی می رسد. تپ اخترها که همان بقایای مربوط به ستارگان منفجر شده در یک ابر نو اختر هستند دارای میدان مغناطیسی غول پیکر بوده و معمولاً قطر اندکی دارند. ستاره‌های مرده و تشکیل شده از نوترون چگالی بسیار بالایی دارند به طوری که حجم بسیار اندکی از آنها به اندازه یک قاشق چای‌خوری می‌تواند ۵ میلیارد تن جرم داشته باشد.

این تب اخترها معمولاً در حال چرخش ستون‌هایی از تشعشعات الکترومغناطیسی از خود منتشر می‌کنند. در صورتی که چرخش آنها در جهت منظومه شمسی باشد فلاش‌های تشعشعی آنها در بازه‌های زمانی منظم در منظومه شمسی قابل مشاهده خواهد بود. به گفته دانشمندان احتمالاً منشأ تشعشعات، الکترون‌های پرسرعت موجود در پلاسمای میدان مغناطیسی تب اختر هستند که در حال شتاب گرفتن بوده و در هنگام خروج از میدان مغناطیسی انرژی جذب شده خود را به صورت تابش آزاد می‌کنند. در حال حاضر دانشمندان با رصدهای مربوط به رصدخانه حس شعات دیگری را کشف کرده‌اند که در محدوده پرتوهای گاما قرار داشته و حدود ده‌ها ترا الکترون ولت انرژی دارد. برای ایجاد چنین انرژی الکترون‌ها باید به خارج از میدان مغناطیسی و در فاصله زیاد حرکت کنند. البته الگوی چرخشی تابش‌ها همچنان محفوظ خواهد ماند.