مهاجرت گونه های دریایی به سمت آب های سردتر و پیامدهای آن برای اکوسیستم

تحقیقات اخیر نشان می دهد بسیاری از گونه های دریای موجود در اقیانوس های استوایی به دلیل گرمایش زمین و افزایش دما به آب های سردتر مهاجرت کرده اند. این مهاجرت می تواند در آینده برای اکوسیستم بسیار خطرناک باشد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گونه های زیستی دریایی موجود در آب […]

تحقیقات اخیر نشان می دهد بسیاری از گونه های دریای موجود در اقیانوس های استوایی به دلیل گرمایش زمین و افزایش دما به آب های سردتر مهاجرت کرده اند. این مهاجرت می تواند در آینده برای اکوسیستم بسیار خطرناک باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گونه های زیستی دریایی موجود در آب های گرمسیری استوا از تنوع بالایی برخوردار هستند. این گونه های زیستی شامل انواع مرجان های دریایی، لاک‌پشت‌ها، سفره ماهی های عظیم و کوسه وال ها هستند. تعداد گونه های دریایی موجود در آب های گرمسیری پس از حرکت به سمت قطب در طول قرن های گذشته همیشه ثابت بوده است. اما پژوهش های جدید نشان می دهد به دلیل افزایش دما و گرمایش جهانی آب اقیانوس های استوایی برای گونه های دریایی بسیار گرم شده و آنها به سمت آبهای سرد در حال مهاجرت هستند.

به گفته محققان چنین تغییراتی در اکوسیستم‌های دریایی تنها در ۲۵۲ میلیون سال پیش رخ داده بود این اتفاق باعث از بین رفتن بخش عظیمی از گونه‌های دریایی شده بود. به گفته محققان تغییر گونه ها در اکوسیستم های گرمسیری باعث به وجود آمدن رقابت بر سر غذا و زیستگاه شود. همین موضوع می تواند یک اکوسیستم را تا مرز نابودی پیش ببرد.

محققان تنها راه حل این موضوع را کاهش نشر گازهای گلخانه ای می دانند. البته فرصتهای دیگری نیز برای حفظ گوناگونی زیستی وجود دارد. طبق توافق اقلیمی پاریس بسیاری از کشورها متعهد شدند تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را به حداقل برسانند. همچنین در برخی از مناطق اقیانوس ها به صورت کامل یا نسبی حفاظت شده است. گروهی از کشورها نیز تلاش دارند تا سال ۲۰۳۰ حفاظت ۳۰ درصد از اقیانوس ها را آغاز کنند. این هدف می‌تواند در آینده از استخراج بستر دریا و یا از بین رفتن ماهی ها در این مناطق جلوگیری . همچنین می‌توانند فشار موجود بر روی گونه های زیستی را کاهش دهد. به همین دلیل با توجه به تغییرات اقلیمی و الگوهای جهانی بوم‌شناسی این اقدامات باید هر چه سریعتر انجام گیرند.