محققان متوجه چرخش اولین سیاهچاله تصویربرداری شده توسط بشر شدند

محققان پیش از این موفق شدند یک سیاه‌چاله را برای نخستین بار تصویربرداری کرده و آن را به طور کامل بررسی کنند. یک مطالعه جدید در مورد این سیاهچاله نشان می‌دهد سیاچاله مورد نظر در حال چرخیدن است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، سیاهچاله فوق العاده بزرگ کشف شده در سال ۲۰۱۹ […]

محققان پیش از این موفق شدند یک سیاه‌چاله را برای نخستین بار تصویربرداری کرده و آن را به طور کامل بررسی کنند. یک مطالعه جدید در مورد این سیاهچاله نشان می‌دهد سیاچاله مورد نظر در حال چرخیدن است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، سیاهچاله فوق العاده بزرگ کشف شده در سال ۲۰۱۹ اولین فضای خالی قابل تصویربرداری توسط بشر بود که شباهت آن به یک دونات نارنجی بوده است. مطالعه جدید نشان می‌دهد اکنون این سیاهچاله در حال چرخیدن بوده و هنوز سرعت چرخش آن مشخص نشده است.

در این مطالعه از داده‌های مربوط به تلسکوپ‌های رادیویی شبکه‌ای استفاده شد که در طول دو دهه در حال مشاهده این سیاهچاله در قلب کهکشان مسیه بودند. در مطالعه جدید انجام گرفته مشخص شد یک جت از پرتوهای قدرتمند و ذرات متعلق به قطب‌های سیاه‌چاله از آن خارج شده و تحت تاثیر آن قرار داشته‌اند. این جت همانند یک آونگ در طول یک چرخه ۱۱ ساله نوسان داشته که علت نوسان آن فعل و انفعالات گرانشی بین سیاهچاله ها است.

داده‌های مطالعه جدید نشان می‌دهد این جت هر ۱۱ سال می‌تواند حدود ۱۰ درجه مسیر خود را تغییر دهد. از طرفی نتایج به دست آمده می‌تواند با داده‌های مربوط به شبیه سازی‌های ابر رایانه‌ای نظری منطبق باشد. داده‌های پژوهش اخیر در درک بهتر چگونگی شکل‌گیری سیاهچاله‌ها و تبدیل آنها به هیولا در سراسر جهان کمک خواهد کرد.