محققان بدون نیاز به سلول‌های حیوانی مغزهای مینیاتوری آزمایشگاهی تولید کردند

محققانی از دانشگاه میشیگان موفق شدند ارگانوئیدهای مغز انسان را با روشی جدید و بدون نیاز به سلول‌های حیوانی تولید کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برای نخستین بار محققان مغزهای مینیاتوری مصنوعی در آزمایشگاه پرورش دادند. این مغزهای مینیاتوری می‌توانند برای درمان بیماری‌های عصبی و روش‌های مطالعه آنها به کار روند. […]

محققانی از دانشگاه میشیگان موفق شدند ارگانوئیدهای مغز انسان را با روشی جدید و بدون نیاز به سلول‌های حیوانی تولید کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برای نخستین بار محققان مغزهای مینیاتوری مصنوعی در آزمایشگاه پرورش دادند. این مغزهای مینیاتوری می‌توانند برای درمان بیماری‌های عصبی و روش‌های مطالعه آنها به کار روند. در سال‌های گذشته برای مطالعه روی بیماری‌های عصبی به جای مغز موش‌ها از ارگانوئیدهای مغز انسان استفاده شده است. ارگانوئیدها بافت‌های سه بعدی از سلول‌های بنیادی جنینی هستند که نسبت به کشت‌های دوبعدی ساختار پیچیده مغز را بهتر دقیق‌تر نشان می‌دهند.

اکنون محققان دانشگاه میشیگان با هدف غلبه بر محدودیت‌های ساخت ارگانویدها در روش‌های قبلی یک راه حل جدید را ارائه دادند. در این پروژه از یک روش کشت جدید استفاده شد که در آن یک ماتریس خارج سلولی مهندسی شده بدون نیاز به سلول‌های حیوانی می‌تواند باعث عصب زایی ارگانوئیدهای مغز شده و آن را در مقایسه با پژوهش‌های پیشین بهتر انجام دهد.

جورگ لاهان از پژوهشگران این مطالعه در این مورد گفت: در این روش توسعه ارگانوئیدهای مغز انسان بدون نیاز به اجزای حیوانی پیشرفت چشمگیری داشته است. همچنین در این روش می‌توان برای درک زیست شناسی رشد عصبی گام‌های مهمی را برداشت.