میلیون‌ها سیم‌کارت خاموش در دست ایرانیان

ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های ‌واگذار شده تلفن همراه در کشور به بالای ۱۹۰ درصد می‌رسد با این وجود بخش قابل توجهی از این سیم‌کارت‌ها به دلایل نامعلوم در حالت غیرفعال قرار دارند. در این مطلب قصد داریم آمارهای رسمی سیم کارت‌های غیرفعال کشور را به تفکیک اپراتورها برای شما ارائه دهیم. همراه اول شرکت همراه اول […]

ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های ‌واگذار شده تلفن همراه در کشور به بالای ۱۹۰ درصد می‌رسد با این وجود بخش قابل توجهی از این سیم‌کارت‌ها به دلایل نامعلوم در حالت غیرفعال قرار دارند. در این مطلب قصد داریم آمارهای رسمی سیم کارت‌های غیرفعال کشور را به تفکیک اپراتورها برای شما ارائه دهیم.

همراه اول

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

شرکت همراه اول تا پایان سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۸ میلیون و ۸۱ هزار سیم‌کارت دائمی واگذار کرده که از این میان تعداد سیم‌کارت‌های فعال حدود ۱۴ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ شماره است و مابقی این شماره‌ها در حالت غیرفعال قرار دارند. از ۴۵ میلیون و ۴۳۴ هزار سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول نیز تنها ۲۸ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۵۰۰ شماره در حالت فعال قرار دارند.

در مجموع از سوی اپراتور اول ارتباطی کشور حدود ۶۳ میلیون و ۴۸۶ هزار سیم‌کارت دائمی و اعتباری واگذار شده که ضریب نفوذ آن 55.2 درصد است و از این میان بیش از ۴۳ میلیون و ۴۸۵ هزار سیم‌کارت، حدود ۶۸.۴۹ در حال فعال قرار دارند در نتیجه ۳۱.۵ درصد از این سیم‌کارت‌ها یعنی حدود یک سوم آن‌ها نیز در حالت غیرفعال قرار دارند.

ایرانسل

از میان حدود ۷۴۷ هزار سیم‌کارت دائمی ایرانسل که واگذار شده، بیش از ۳۱۰ هزار شماره یعنی کمتر از نیمی از شماره‌ها در حالت فعال قرار دارند. همچنین اپراتور دوم بیش از ۷۹ میلیون و ۱۳۶ هزار سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده که از این میان تنها ۳۰ میلیون و ۲۳۵ هزار شماره در حالت فعال قرار دارند.

راه اندازی رسمی شبکه ی 4G ایرانسل

ایرانسل در مجموع حدود ۷۹ میلیون و ۸۸۴ هزار سیم‌کارت واگذار کرده که یش از ۳۰ میلیون و ۵۴۶ هزار شماره در حالت فعال و ۶۱.۷۷ درصد در حالت غیرفعال قرار دارند و میزان شماره‌های فعال ایرانسل به ۳۸.۲۳ درصد می‌رسد. ضریب نفوذ این اپراتور در آمارها ۳۸.۷۸ درصد اعلام شده است.

رایتل

رایتل سه نوع سیم‌کارت واگزار می‌کند که از ۱۱۷ هزار و ۴۲۸ سیم‌کارت دائمی تنها ۳۴ هزار و ۵۲۴ شماره یعنی رقمی حدود یک سوم این شماره‌ها در حالت فعال قرار دارند. همچنین رایتل تا پایان سال ۱۳۹۴ بیش از شش میلیون و ۲۸۸ هزار سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده که از این تعداد تنها حدود یک میلیون و ۸۴۹ هزار شماره در حالت فعال قرار داشته و مابقی آنها یعنی بیش از ۷۰ درصد آنها غیرفعال به‌شمار می‌روند. در حوزه سیم‌کارت‌های دیتا نیز اپراتور سوم حدود ۵۷۳ هزار شماره واگذار کرده که از این رقم تنها حدود ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ شماره در حالت فعال قرار دارند.

در مجموع طی این سال‌ها رایتل حدود شش میلیون و ۹۷۸ هزار و ۵۰۰ سیم‌کارت واگذار کرده که از این میان تعداد خطوط دایری این اپراتور حدود دو میلیون و ۵۲ هزار شماره می‌شود.

ضریب نفوذ این اپراتور معادل ۲.۶ درصد است که از کل سیم‌کارت‌های واگذار شده ۲۹.۴ درصد فعال و ۷۰.۶ درصد غیرفعال به‌شمار می‌روند.