کارکنان با مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی ارزش بیشتری خواهند داشت

مطالعات اخیر نشان می‌دهد کارکنانی که دارای مهارت‌های استفاده از هوش مصنوعی باشند از حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، موسسه اینترنت آکسفورد تحقیقی را در این باره انجام داده که نشان می‌دهد توانایی‌های مربوط به هوش مصنوعی حدود ۲۱ درصد حقوق کارکنان را افزایش خواهد داد. طبق […]

مطالعات اخیر نشان می‌دهد کارکنانی که دارای مهارت‌های استفاده از هوش مصنوعی باشند از حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، موسسه اینترنت آکسفورد تحقیقی را در این باره انجام داده که نشان می‌دهد توانایی‌های مربوط به هوش مصنوعی حدود ۲۱ درصد حقوق کارکنان را افزایش خواهد داد. طبق اعلام این تحقیق حتی افزایش حقوق کارکنان ممکن است تا ۴۰ درصد نیز باشد. این مهارت ها می‌تواند شامل یادگیری ماشینی، تنسور فلو، علم داده و یا پردازش زبان طبیعی باشد که در حال حاضر یکی از با ارزش‌ترین مهارت‌ها در حوزه هوش مصنوعی محسوب می‌شوند.

تحقیق انجام گرفته توسط موسسه اینترنت آکسفورد و مرکز علوم داده دانشگاه کپنهاگ نشان می‌دهد حقوق کارکنان تا حد زیادی به ترکیب مهارت‌های فردی آنها با هوش مصنوعی و دیگر مهارت‌های ارزشمند بستگی دارد. با توجه به ماهیت مکمل مهارت‌های هوش مصنوعی امکان ترکیب آن با دیگر قابلیت‌های ارزشمند وجود خواهد داشت. در این تحقیق از ۹۶۲ مهارت و ۲۵۰۰۰ کارمند استفاده شد و نتایج آن نشان می‌دهد امکان مکمل بودن یا ترکیب مهارت‌ها با یکدیگر می‌تواند ارزش اقتصادی یک فرد را تعیین کند.

امروزه با گسترش فناوری‌های جدید ارزش مهارت‌ها بسیار تاثیرپذیر شده است. از با ارزش‌ترین مهارت‌ها در حال حاضر می‌توان به زبان‌های برنامه‌ریزی و علوم داده اشاره کرد. همچنین پژوهش‌های دیگر نیز نشان می‌دهد ارزش هر مهارت و معیار آن نیز به میزان مکمل بودن آن مربوط خواهد بود. زیرا معمولاً مهارت‌ها به تنهایی مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت ترکیبی از آنها استفاده می‌شود.