چگونه با امواج فراصوت می‌توان اختلالات روانی را درمان کرد

مطالعات اخیر محققان دانشگاه پلیموث در انگلستان نشان می دهد امواج فراصوت ترانس کرانیال باعث مختل شدن فرایند اعتباربخشی مغز به رخدادها شده و آن را از بین میبرد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مغز می تواند در مورد انجام برخی از کارها اعتبار سنجی انجام دهد. به عنوان مثال در صورت […]

مطالعات اخیر محققان دانشگاه پلیموث در انگلستان نشان می دهد امواج فراصوت ترانس کرانیال باعث مختل شدن فرایند اعتباربخشی مغز به رخدادها شده و آن را از بین میبرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مغز می تواند در مورد انجام برخی از کارها اعتبار سنجی انجام دهد. به عنوان مثال در صورت قبولی در یک امتحان شخص می‌تواند به جای خواندن و مطالعه ساعت های زیاد قبولی آن را به یکی از شرط های دیگر مانند پوشیدن یک جوراب مخصوص نسبت دهد. به این مسئله که تقسیم اعتبار یا امتیاز گفته می شود در واقع شخص نتیجه کاری را به یک رویداد اشتباه نسبت می دهد. البته این موضوع در اختلالات روانپزشکی همانند اعتیاد و یا وسواس فکری عملی نیز به وجود می آید.

محققان اخیراً تحقیقات جدیدی را روی میمون های ماک انجام دادند و بخش های مغز مربوط به فرآیندهای تقسیم اعتبار را مشخص کردند. در این مطالعه مشخص شد که با استفاده از روش امواج فراصوت ترانس کرانیال می توان این بخش را تحریک کرده و فعالیت مغز و رفتارهای مربوط به فرآیندهای تقسیم اعتبار را مختل کرد. این مطالعه توسط این محققان در مجله Science Advances منتشر شده است. طی این مطالعه مشخص شد فعالیت های مغز در ارتباط با تقسیم اعتبار در قسمت پیش پیشانی جانبی مغز انجام گرفته و میتواند با امواج فراصوت ترانس کرانیال به سرعت و ایمن مختل شود. پس از تحریک این ناحیه از مغز مشخص شد که حیوانات مورد آزمایش توانستند تصمیمات دقیقتری بگیرند.

تبلیغات :

buy Neuralink