تاثیر تحقق تحول دیجیتال بر اقتصاد کشور

جهانی شدن و پیشرفت فناوری ارتباطات باعث شده است تا افراد در قسمت های مختلف جهان به صورت یک بخش یکپارچه به آموزش های بین المللی جهانی دسترسی داشته باشند. پیشرفت فناوری و اینترنت این فرصت را برای جوانان فراهم خواهد کرد تا بتوانند به جای تمرکز بر محدوده کوچکی از جامعه بر کلان آن […]

جهانی شدن و پیشرفت فناوری ارتباطات باعث شده است تا افراد در قسمت های مختلف جهان به صورت یک بخش یکپارچه به آموزش های بین المللی جهانی دسترسی داشته باشند. پیشرفت فناوری و اینترنت این فرصت را برای جوانان فراهم خواهد کرد تا بتوانند به جای تمرکز بر محدوده کوچکی از جامعه بر کلان آن دسترسی داشته باشند. از مزیت‌های این دسترسی رشد علمی و کاهش شکاف بین مناطق مختلف جهان خواهد بود. اما پیشرفت فناوری ممکن است به شکاف دیجیتالی نیز منجر شود. یک جامعه برای ایجاد تحول دیجیتالی نیازمند باورپذیری جامعه و اعتماد کاربران به خدماتی است که پیشرفت های فناوری و دیجیتالی ایجاد می کند. در برخی مواقع دیجیتالی شدن یک فرایند الزامیست و بعد از آن امنیت داده ها مورد توجه قرار می گیرد.

 برخی از شرکت های کوچک به دلیل ترس از سرقت اطلاعات از دیجیتالی سازی فرآیندها و خدمات سرباز می‌زنند. تنها وجود یک سیستم قابل اعتماد با کاربری مدیریت داده ها و همچنین حفظ حریم خصوصی می تواند این اعتماد و باور پذیری را ایجاد کند. در این مورد بخش خصوصی می‌تواند با همکاری دانشگاه ها و همچنین برگزاری برنامه های آموزشی نقش مهمی را در محافظت از کاربران و حداکثر سازی کاربرد داده ها و همچنین ارتقاء توسعه دیجیتالی ایفا کند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

در تمامی اجلاس های مربوط به مشارکت تمام گروه ها و همچنین ایجاد سیاست های مختلف در فضای اینترنت مسائلی مانند حقوق بشر، مسائل زیست محیطی، حقوق مصرف کنندگان در اینترنت مد نظر قرار گرفته شده است. تحول دیجیتالی علاوه بر افزایش بهره وری ممکن است خطرات زیادی مانند شکاف دیجیتالی سواد و امنیت دیجیتالی را نیز به وجود آورد. تحولات در فضای دیجیتال در یک جامعه تاثیرات بسیاری خواهد داشت. کارشناسان معتقدند بخش های مختلف یک جامعه از جمله آموزش و مهارت، اشتغال، دستمزد و کار و زندگی از بخش‌های مهمی است که توسط بهره وری فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر خواهد داشت.

این موضوع در مورد کشورهای در حال توسعه متفاوت خواهد بود. در این کشورها تنها جنبه هایی مانند دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات که به توسعه مربوط می شوند مورد توجه قرار می گیرد. بدین معنا که در کشورهای در حال توسعه دیجیتالی سازی عمومی نیازمند دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.

به گزارش پایگاه اخبار فناوری تکنا به نقل از تحول دیجیتال سیگما، اگر دیجیتالی سازی توسط دولت انجام گیرد با دو چالش بزرگ مواجه خواهد بود. دولت بنا به نقشی که در یک کشور دارد به عنوان ارائه دهنده خدمات و تعیین کننده امور اقتصادی است. از طرفی بهره مندی از مزایای دیجیتال‌سازی نیازمند دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات خواهد بود. همچنین پس از دیجیتالی سازی بحث حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران مطرح خواهد شد که باز هم به مهارت های دیجیتالی نیاز است. تمامی مسائل به نوعی در توسعه اجتماعی و اقتصادی و همچنین دسترسی به آموزش و اطلاعات و سپس ایجاد فرصت های شغلی و خدمات دولتی دیجیتال موثر هستند. با همه این اوصاف دولت برای برقراری مزایای دیجیتالی سازی با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم خواهد کرد. یکی از راههای مقابله با این مشکلات توسعه استراتژی های تحول دیجیتال است. در این میان برای از میان برداشتن این مشکلات به راهبردهای حکمرانی جامعه نیز نیاز است. منظور از استراتژی تحول دیجیتال همان تدوین سیاست ها و آماده سازی کشور و دولت در مقابل این چالش ها خواهد بود. در غیر اینصورت استفاده از مزایای دیجیتالی سازی غیر ممکن است. به طور کل می توان نتیجه گرفت که توسعه و تحول در امور دیجیتالی به سه امر مهم دسترسی، امنیت و محافظت از حریم خصوصی مربوط است.

به طور کل اقتصاد مبتنی بر دیجیتال شامل طیف وسیعی از شرکت‌ها، اعم از تازه تاسیس، استارتاپ ها و همچنین دولت ها و سازمان های دولتی برای برقراری زیرساخت های لازم خواهد بود. از طرفی برقراری اقتصاد مبتنی بر دیجیتال به عنوان مسیری برای تحقق اهداف توسعه پایدار محسوب خواهد شد. همانطور که یک اکوسیستم به اعضای پویا و سیستمی پیچیده و مجموعه ای از اجزای مختلف نیاز دارد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نیز به متغیرهای فنی و اقتصادی و همچنین بخش های اجتماعی و سیاسی نیز نیازمند خواهد بود. بخش فنی و اقتصادی شامل فناوری های اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و داده ها خواهد بود که همگی آنها نیازمند به امنیت پایدار در عملکرد مناسب اینترنت است. در بخش اجتماعی و سیاسی نیز محافظت از اطلاعات حساس به عنوان مهم ترین موضوع و همچنین مشارکت دولت به عنوان یک بخش عمومی و جوامع علمی در توسعه یک اکوسیستم اقتصاد دیجیتال لازم است.

منبع : خدمات دولت الکترونیک شرکت سیگما