پیش بینی تغییر چهره زمین تا سال ۲۵۰۰

محققان پیش‌بینی می‌کنند با افزایش گرمای جهانی تا سال ۲500 احتمالاً زمین چهره دیگر خود را به انسان ها نشان خواهد داد. به گفته این گروه از محققان تا آن زمان جنگل های آمازون به زمین های بایر تبدیل می شود و همچنین سرزمین هایی مانند هند به حدی گرم خواهند شد که دیگر امکان […]

محققان پیش‌بینی می‌کنند با افزایش گرمای جهانی تا سال ۲500 احتمالاً زمین چهره دیگر خود را به انسان ها نشان خواهد داد. به گفته این گروه از محققان تا آن زمان جنگل های آمازون به زمین های بایر تبدیل می شود و همچنین سرزمین هایی مانند هند به حدی گرم خواهند شد که دیگر امکان زندگی کردن در آن وجود ندارد. تنها راه تغییر این آینده نیز کاهش انتشار دی اکسید کربن است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان برای پیش بینی گرمایش جهانی از سه مدل آب و هوایی استفاده کردند. در این پیش‌بینی‌ها غلظت گازهای گلخانه ای اتمسفر در سه سناریو کم، متوسط و زیاد انجام گرفت. بدین ترتیب مشخص شد تا آن زمان احتمالاً زمین چهره دیگری خواهد داشت.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

کریستوفر لیون، فوق دکتری دانشگاه مک گیل کانادا می گوید: این پیش‌بینی نشان می دهد در آینده تغییرات آب و هوایی به شدت افزایش خواهد داشت به طوری که حتی در حالت گازهای گلخانه ی کم و متوسط نیز پوشش گیاهی در بهترین مناطق به شدت کاهش خواهد یافت. حتی در بخش هایی مانند آمازون که اکنون شاهد اکوسیستم غنی هستیم نیز ممکن است در اثر خشکی بی حاصل شوند.

سطح آب دریا نیز در حالت متوسط همچنان به دلیل وجود آب های اقیانوس های گرم بالا ست. بسیاری از محققان از تغییرات آب و هوایی در دهه های آینده و اثر آن بر دما و سطح دریا صحبت می کنند. اما تا کنون در مورد سال های پس از ۲۱۰۰ و برنامه ریزی های مربوط به آن صحبت نشده است. تمامی این نشانه ها از برنامه ریزی برای قبل از سال ۲۱۰۰ حکایت دارند.