طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی توسط مجلس تصویب شد

طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها ایجاد بانکی از داده ها خواهد بود که همه افراد می توانند از این داده ها استفاده کنند. در واقع این طرح با هدف حکمرانی دیجیتال انجام گرفته است که به حکمرانی بر داده ها در آینده منجر شده و استاندارد خاصی نیز برای جمع آوری اطلاعات تدوین خواهد […]

طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها ایجاد بانکی از داده ها خواهد بود که همه افراد می توانند از این داده ها استفاده کنند. در واقع این طرح با هدف حکمرانی دیجیتال انجام گرفته است که به حکمرانی بر داده ها در آینده منجر شده و استاندارد خاصی نیز برای جمع آوری اطلاعات تدوین خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، طرح مدیریت یکپارچه سازی داده ها حدود ۶ ماه پیش به مجلس ارسال شد و اکنون این طرح در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. پس از رای گیری نیز ۸۹ درصد از نمایندگان با کلیات آن موافقت کرده و با ۱۹۹ رای موافق به تصویب رسید. کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز پس از تنظیم طرح اولیه آن را به بحث گذاشته شد که کلیات آن در فروردین ماه سال گذشته تصویب شد. هدف اصلی از این طرح نیز علاوه بر  منسجم کردن اطلاعات، مدیریت بر اطلاعات دستگاه‌های مختلف و یکپارچه‌سازی تمام داده‌ها خواهد بود و سپس برای جمع‌آوری آن استاندارد خاصی نیز در نظر گرفته می شود.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

طبق این طرح، شورای عالی فضای مجازی موظف به تشکیل کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود که اعضای آن از طرف شورای عالی فضای مجازی انتخاب می شوند. با توجه به تصویب رسیدن کلیات طرح، نمایندگان کلیه ماده و تبصره های آن را نیز بررسی خواهند کرد.