بزرگترین عدد اول جهان 22 میلیون رقم دارد!

اخیرا یکی ابر کامپیوتر در دانشگاه میسوری مرکزی موفق به محاسبه‌ی بزرگ‌ترین عدد اول جهان با تعداد 22,338,618 عدد شده و رکورد عدد قبلی را تا 5 میلیون عدد افزایش داده است. اعداد اول یکی از مهم‌ترین اجزا در دنیای کامپیوتر و تکنولوژی به حساب می‌آیند چرا که در رمزگذاری سیستم‌های کامپیوتری، از آنها می‌توان استفاده‌های بسیار زیادی […]

اخیرا یکی ابر کامپیوتر در دانشگاه میسوری مرکزی موفق به محاسبه‌ی بزرگ‌ترین عدد اول جهان با تعداد 22,338,618 عدد شده و رکورد عدد قبلی را تا 5 میلیون عدد افزایش داده است. اعداد اول یکی از مهم‌ترین اجزا در دنیای کامپیوتر و تکنولوژی به حساب می‌آیند چرا که در رمزگذاری سیستم‌های کامپیوتری، از آنها می‌توان استفاده‌های بسیار زیادی داشت. هر چند این عدد واقعا بزرگ است و شاید کمی زود باشد که بتوان از آن در دستورهای عملی نیز استفاده نمود، با این‌حال پروژه GIMPS که به تحقیق و مطالعه بر روی اعداد اول می‌پردازد، نام این عدد را M74207281 انتخاب کرده است.

آقای دکتر کِرتیس کوپر از دانشگاه میسوری مرکزی اعلام کرده که این کامپیوتر نیز موفق شده تا نام خود را برای کاشف این عدد ثبت نماید. پیدا کردن این عدد نیز کار آسانی نبوده و استفاده از فرمول “دو به توان 74,207,281 منهای 1″، چیزی که در تصویر نیز مشاهده می‌نمایید، باعث شده تا کوپر بتواند این عدد اول مرسن را کشف نماید.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

پیدا کردن این عدد باعث شده تا دکتر کوپر از مرکز GIMPS، جایزه‌ای 3000 دلاری نیز دریافت نماید و زمزمه‌های برای پیدا کردن عدد اول بعدی نیز از همین حالا و سرمایه‌ی 150,000 دلاری آغاز شده که بنیاد مرز الکترونیک، سرمایه‌گذاری آن را بر عهده گرفته است.