کارکنان برای مونتاژ آیفون 6 کافی نیستند، ربات ها هم وارد کار می شوند!

اگر چه همکار چینی اپل برای مونتاژ آیفون 6 صدهزار نفر را استخدام کرده است، اما ظاهرا این افراد برای اهداف آیفون کافی نبوده و شرکت Foxconn ارتش ده هزار نفری فاکس روبوتس -ربات های فاکس- را نیز وارد عمل نموده است. هرکدام ازاین ربات ها قابلیت مونتاژ سی هزار دستگاه موبایل در یک سال را دارا هستند. […]

اگر چه همکار چینی اپل برای مونتاژ آیفون 6 صدهزار نفر را استخدام کرده است، اما ظاهرا این افراد برای اهداف آیفون کافی نبوده و شرکت Foxconn ارتش ده هزار نفری فاکس روبوتس -ربات های فاکس- را نیز وارد عمل نموده است. هرکدام ازاین ربات ها قابلیت مونتاژ سی هزار دستگاه موبایل در یک سال را دارا هستند.

اگر به یا دداشته باشید استیو جابز تاکید بسیاری بر کیفیت مونتاژ محصولات فرزندش، اپل داشت اما آیا این ربات ها می توانند انتظارات پدر شرکت را برآورده کنند؟ باید نشست و منتظر عرضه ی سراسری آیفون 6 بود.

و البته باید به انسانی بودن فرایند رباتی کردن کارخانجات و اخراج نمودن این تعداد کارمند و کارگران نیز فکر کرد، چرا که شرکت Foxconn  از سال 2011 برای جایگزینی کارگرهایش با ربات اقدام کرده است.

لینک کوتاه | منبع : phonearena

تبلیغات :

buy Neuralink