سکوت بانک ملت در پی هک اطلاعات محرمانه 40 میلیون کاربر

3 روز از افشای اطلاعات خصوصی حدود چهل میلیون کاربر دارای حساب بانکی در بانک ملت گذشته و هنوز هیچ خبرگزاری رسمی این فاجعه را پوشش خبری نداده است! همچنین بانک ملت نیز نه تنها عذرخواهی نکرده بلکه حتی این خبر را به مردم اطلاع رسانی نمیکند! به گزارش سرویس اخبار هک و امنیت تکنا، […]

3 روز از افشای اطلاعات خصوصی حدود چهل میلیون کاربر دارای حساب بانکی در بانک ملت گذشته و هنوز هیچ خبرگزاری رسمی این فاجعه را پوشش خبری نداده است! همچنین بانک ملت نیز نه تنها عذرخواهی نکرده بلکه حتی این خبر را به مردم اطلاع رسانی نمیکند!

به گزارش سرویس اخبار هک و امنیت تکنا، هکرها در تاریخ 22 اردیبهشت اقدام به فروش اطلاعات محرمانه چهل میلیون کاربر ایرانی در اینترنت کرده اند و هیچ نهاد و سامانه های امنیتی این فاجعه سایبری را اطلاع رسانی نکرده اند.

این اطلاعات محرمانه شامل نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، آدرس و شماره کارت بانکی میباشد که هم اکنون در شبکه های زیرزمینی فضای مجازی دست به دست و فروخته میشود. گفتنیست 10 میلیون اطلاعات کاربر ایرانی بطور کاملا رایگان هم اکنون در فضای مجازی در دسترس میباشد و اطلاعات 30 میلیون کاربر دیگر بفروش گذاشته شده است. اطلاعات نشت شده در رابطه با دیتابیس نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان CIF شرکت «به پرداخت ملت» بوده است.

تبلیغات :

buy Neuralink