دیپ مایند با کمک هوش مصنوعی کتیبه های باستانی را رمزگشایی می کند

 گوگل قصد دارد با کمک دیپ مایند و محققان دانشگاه آتن از کتیبه های آسیب دیده یونان باستان رمزگشایی کند. در این پروژه از یک ابزار هوش مصنوعی جدید به نام Ithaca استفاده خواهد شد که بدین منظور و با کمک شبکه های عصبی عمیق توسعه داده شده است. طبق اطلاعات منتشر شده در این […]

 گوگل قصد دارد با کمک دیپ مایند و محققان دانشگاه آتن از کتیبه های آسیب دیده یونان باستان رمزگشایی کند. در این پروژه از یک ابزار هوش مصنوعی جدید به نام Ithaca استفاده خواهد شد که بدین منظور و با کمک شبکه های عصبی عمیق توسعه داده شده است. طبق اطلاعات منتشر شده در این ابزار هوش مصنوعی علاوه بر بازیابی متن در مکان و زمان پیدایش آنها نیز به مورخان کمک خواهد کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، مورخان به دلیل آسیب بخش زیادی از منابع باستانی امکان تصحیح و تفسیر این متون ناقص را نخواهند داشت. علاوه بر آن با توجه به جابجایی چندین باره این کتیبه ها نمی‌توان محل منشأ دقیق آنها نیز پی برد. پیش از این برای زمان پیدایش کتیبه های باستانی از روش تاریخ گذاری رادیو کربن استفاده می شد. اما این کار باعث آسیب به آثار باستانی شده است و به همین دلیل دیپ مایند برای کمک به مورخان طی همکاری با دانشگاه اکسفورد ابزار هوش مصنوعی با نام Pythia را توسعه داد. با این ابزار امکان تبدیل داده های انستیتوی پاکار بزرگترین مجموعه از کتیبه های یونان به متن ماشینی امکان پذیر شد.

رباتها ، مدیران موفق آینده

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

حالا ابزار Ithaca نیز می‌تواند کلمات از دست رفته کتیبه ها را به کمک داده های خود پیش‌بینی کند. همچنین همانند نسخه قبلی زمان و مکان ظهور کتیبه ها را نیز انجام می دهد. در آزمایش های انجام گرفته این متن ها با دقت ۶۲ درصد بازیابی شده و کشف محل دقیق پیدایش آنها نیز با دقت ۷۱ درصد انجام گرفت. این در حالی است که مورخان تنها با دقت ۲۵ درصد میتوانند چنین کاری انجام دهند