محموله کاوشگر اسیریس رکس ناسا به سلامت به زمین رسید

در نهایت با پایان یافتن ماموریت ۷ ساله کاوشگر اسیریس رکس روز یکشنبه این کاوشگر توانست با موفقیت نمونه‌های مربوط به سیارک بنو را به زمین برساند. به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، با پایان یافتن ماموریت کاوشگر اسیریس رکس در نهایت کپسول حاوی نمونه‌های سیارک بنو در بیابان یوتا به زمین رسید. از این […]

در نهایت با پایان یافتن ماموریت ۷ ساله کاوشگر اسیریس رکس روز یکشنبه این کاوشگر توانست با موفقیت نمونه‌های مربوط به سیارک بنو را به زمین برساند.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، با پایان یافتن ماموریت کاوشگر اسیریس رکس در نهایت کپسول حاوی نمونه‌های سیارک بنو در بیابان یوتا به زمین رسید. از این رویداد تیم‌های بازیابی به محل فرود رفته و کپسول را بررسی کرده‌اند. پیش از این فضاپیمای ناسا با پرتاب کپسول به درون جو زمین توانست نمونه‌هایی از سنگ‌های فضایی بکر را برای دانشمندان مهیا کند. بدین ترتیب ماموریت یکی از مهمترین کاوشگرهای ناسا پس از ۷ سال به پایان رسید. فضاپیمای یک میلیارد دلاری اسیریس رکس در سال ۲۰۱۶ با کمک موشک فالکن ۹ شرکت اسپیس ایکس به فضا پرتاب شده بود. در ماموریت مربوط به این کاوشگر قرار بود سیارک بالقوه خطرناک با نام بنو مورد بررسی قرار بگیرد. هدف از ارسال این کاوشگر نیز تهیه محموله‌ای از سنگ‌های این سیارک بوده است.

این کاوشگر در سال ۲۰۱۸ با شکستن رکورد گردش در مدار کوچک‌ترین جرم به مدت ۲۲ ماه به مطالعه بنو پرداخت. فرود اسیریس رکس در اکتبر ۲۰۲۰ روی سطح بنو اتفاق افتاد و در نهایت این کاوشگر توانست محموله‌ای حاوی خاک و سنگریزه با وزن حدود ۲۵۰ گرم از روی سیارک برداشت کند. در هر صورت تیم این ماموریت باید کپسول نگهدارنده مواد را باز کرده و به بررسی نمونه‌های جمع آوری شده بپردازند.