پرداخت صورتحساب تلفن ثابت از طریق سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰

از پانزدهم ماه‌های فرد سال مشترکین تلفن ثابت قادر خواهند بود از طریق سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ هزینه کارکرد تلفن ثابت و ریز مکالمات خود را دریافت کرده و صورت حساب میان دوره و پایان دوره خود را پرداخت نمایند. دریافت صورتحساب و کارکرد تلفن ثابت و پرداخت بدهی از طریق سامانه پیامکی ۰۲۱۱۸۱۸ نیز […]

از پانزدهم ماه‌های فرد سال مشترکین تلفن ثابت قادر خواهند بود از طریق سامانه‌های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ هزینه کارکرد تلفن ثابت و ریز مکالمات خود را دریافت کرده و صورت حساب میان دوره و پایان دوره خود را پرداخت نمایند.

دریافت صورتحساب و کارکرد تلفن ثابت و پرداخت بدهی از طریق سامانه پیامکی ۰۲۱۱۸۱۸ نیز در دسترس است.

در جلسه شماره ۲۴۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بندهای 4 و 5 مصوبه جلسه شماره ۲۳۷ مربوط به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ درباره مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت به صورت زیر اصلاح و تصویب شد:

بند ۴) محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد.

بند ۵) محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس زمان‌های نیم دقیقه‌‌ای محاسبه می‌شود.

در جلسه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز تعرفه‌های تلفن ثابت بدین صورت تصویب شد که سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی مبلغ دو میلیون ریال تعیین می‌شود که یک میلیون ریال آن در زمان ثبت نام و مابقی آن طی ۳۶ ماه پس از زمان راه‌‌اندازی خط از مشترک اخذ می‌شود.

براساس ردیف اول جدول بند ۳ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ سال 92، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی مبلغ ۴۵ ریال تعیین شده بود. محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی هم بر اساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب می‌شد.

کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به بالا به نیم دقیقه (۳۰ ثانیه) محاسبه می‌شود.

با توجه به بند ۳ این مصوبه و تبصره ذیل بند ۱۱.۲.۱ موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران، حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، برای مشترکین روستاها به میزان۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه و مبلغ تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت محاسبه، اصلاح و توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می‌شود.

تبلیغات :

buy Neuralink