فرونشست زمین تهدیدی برای ۶۳۵ میلیون انسان

پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند فرونشست زمین می‌تواند در آینده‌ای نزدیک زندگی ۶۳۵ میلیون انسان را به خطر بیاندازد. این فرو نشست بیشتر در آسیا اتفاق خواهد افتاد و ساکنان این منطقه بیشتر در خطر فرونشست بستر زمین هستند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پدیده فرونشست زمین در اثر حذف […]

پژوهشگران در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند فرونشست زمین می‌تواند در آینده‌ای نزدیک زندگی ۶۳۵ میلیون انسان را به خطر بیاندازد. این فرو نشست بیشتر در آسیا اتفاق خواهد افتاد و ساکنان این منطقه بیشتر در خطر فرونشست بستر زمین هستند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پدیده فرونشست زمین در اثر حذف آبهای زیرزمینی به وقوع می پیوندد. البته دلایل دیگری نیز می‌توانند در فرونشست بستر زمین دخالت داشته باشد. در بررسی های اخیر مشخص شد پدیده فرونشست زمین می‌تواند زندگی ۶۳۵ میلیون انسان را که اکثر آنها در بخش هایی از آسیا زندگی می‌کنند تحت تاثیر قرار دهد. این تعداد از افراد تولید ناخالص ۹.۷۷ تریلیون دلار را در جهان برعهده دارند.

جراردو هررا گارسیا، از پژوهشگران این تحقیق در ارزیابی‌های گسترده در این پروژه اسنادی را منتشر کرده که نشان می دهد تمامی فرونشست های زمین در دهه های گذشته در اثر استفاده از آبهای زیرزمینی در ۲۰۰ نقطه بین المللی بوده است. در این تحقیق با توجه به مدل های آماری و تحلیل های انجام شده، مدلی برای تشخیص حساسیت نشست زمین با توجه به فاکتورهای مانند طغیان و تخلیه آب های زیرزمینی طراحی شده است. در این مدل مشخص شد بخش اعظمی از این ۶۳۵ میلیون نفر در بخش آسیا قرار دارند و همچنین این مناطق در آینده با خطر خشکسالی نیز تهدید می شود. بروز خشکسالی در این مناطق علاوه بر افزایش فرونشست زمین، خسارات بیشتری را به دنبال خواهد داشت.


لینک مقاله : techna news

تبلیغات :

buy Neuralink